Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Các bài được khuyến nghị

Cho em hỏi chút, khi em COPY một nhóm đối tượng di chuyển từ vị trí này đặt sang vị trí khác trong một bản vẽ,xong em lại muốn COPY hay MOVE ngay nhóm đối tượng đó tới một vị trí khác nữa thì có cách nào để chọn nhanh lại toàn bộ nhóm đối tượng đó không(em nhập P sau khi đánh lệnh COPY,MOVE thì nó lại chọn lại đối tượng nguồn nhưng em muốn chọn ngay đối tượng đó). Có ai biết giúp em với.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cho em hỏi chút, khi em COPY một nhóm đối tượng di chuyển từ vị trí này đặt sang vị trí khác,xong em lại muốn COPY hay MOVE ngay nhóm đối tượng đó tới một vị trí khác nữa thì có cách nào để chọn lại toàn bộ nhóm đối tượng đó không. Có ai biết giúp em với.

Ở dong Select Object : bạn nhấn chữ P (Previous) thì CAD sẽ chọn lại toàn bộ nhóm đối tượng trước đó vừa chọn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em nhập P sau khi đánh lệnh COPY,MOVE thì nó lại chọn lại đối tượng nguồn nhưng em muốn chọn ngay đối tượng đó(đối tượng lúc trước vừa COPY sang chèn vào vị trí khác).Có cách nào khác không anh.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em nhập P sau khi đánh lệnh COPY,MOVE thì nó lại chọn lại đối tượng nguồn nhưng em muốn chọn ngay đối tượng đó(đối tượng lúc trước vừa COPY sang chèn vào vị trí khác).Có cách nào khác không anh.

Cũng không có gì khó.

Ở dong Select Object : bạn nhấn chữ L (Last) sẽ làm bạn hài lòng.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

khi chọn Ở dòng Select Object : nhấn chữ L (Last) thì chỉ chọn được 1 đối tượng mà ta vẽ sau cùng trong nhóm đó thôi chú có chọn được cả nhóm đối tượng đó đâu anh.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
khi chọn Ở dòng Select Object : nhấn chữ L (Last) thì chỉ chọn được 1 đối tượng mà ta vẽ sau cùng trong nhóm đó thôi chú có chọn được cả nhóm đối tượng đó đâu anh.

Cách trên chỉ đúng với 1 đối tượng mà thôi.

Còn để đúng với nhiều đối tượng hay 1 nhóm đối tượng thì bạn nhóm đối tượng nguồn đó lại bằng lệnh Group. Sau đó Ở dòng Select Object : nhấn chữ L (Last) là thành công

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

:-?? sao phải phức tạp thế bác

 

co -> chọn đối tượng -> m -> move

 

trong đó -> = space

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
:-?? sao phải phức tạp thế bác

 

co -> chọn đối tượng -> m -> move

 

trong đó -> = space

Đúng rồi. Copy multi đấy còn j

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cho em hỏi chút, khi em COPY một nhóm đối tượng di chuyển từ vị trí này đặt sang vị trí khác trong một bản vẽ,xong em lại muốn COPY hay MOVE ngay nhóm đối tượng đó tới một vị trí khác nữa thì có cách nào để chọn nhanh lại toàn bộ nhóm đối tượng đó không(em nhập P sau khi đánh lệnh COPY,MOVE thì nó lại chọn lại đối tượng nguồn nhưng em muốn chọn ngay đối tượng đó). Có ai biết giúp em với.

Chào bạn:

Theo mình được biết thì muốn sử dụng lại các đối tượng mà mình đã chọn thì trước khi mình sử dụng lệnh mình muốn thực hiện thì mình hãy sử dụng lệnh ssx, sau khi mình sử dụng lệnh ssx thì lệnh này dùng để nhớ các đối tượng mà mình đã chọn trước đó

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CẢM ƠN TUE NV. Ở ĐÂY MÌNH MUỐN HỎI XEM CÓ CÁNH NÀO ĐỂ THỰC HIỆN NHANH KHÔNG VÌ KHI MÌNH COPY NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀY TỚI CHÈN TẠI MỘT VỊ TRÍ KHÁC SẼ ĐÈ LÊN VÀ LẪN VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC TRONG BẢN VẼ MÀ MÌNH LẠI MUỐN SỬ DỤNG LAỊ ĐỐI TƯỢNG NÀY,CHỨ NẾU LẠI PHẢI ĐI NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGUỒN LẠI THÌ MẤT THỜI GIAN LẮM.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
CẢM ÕN TUE NV. Ở ÐÂY MÌNH MUỐN HỎI XEM CÓ CÁNH NÀO ÐỂ THỰC HIỆN NHANH KHÔNG VÌ KHI MÌNH COPY NHỮNG ÐỐI TÝỢNG NÀY TỚI CHÈN TẠI MỘT VỊ TRÍ KHÁC SẼ ÐÈ LÊN VÀ LẪN VỚI CÁC ÐỐI TÝỢNG KHÁC TRONG BẢN VẼ MÀ MÌNH LẠI MUỐN SỬ DỤNG LAỊ ÐỐI TÝỢNG NÀY,CHỨ NẾU LẠI PHẢI ÐI NHÓM ÐỐI TÝỢNG NGUỒN LẠI THÌ MẤT THỜI GIAN LẮM.

 

Vấn ðề của bạn chỉ thực hiện trên dòng command thôi thì thật nan giải!! :cheers:

Nếu sử dụng lisp thì dễ dàng hõn.

Nhýng tôi có một "tối kiến" nhý sau, không biết bạn ðồng ý không:

1/ bạn tạo một button với macro là copy nhóm ðối týợng ðó trùng lên chính nó.

2/ sau ðó bạn dùng lệnh move + p thì chọn nhóm ðối týợng ðó ði tới chổ bạn muốn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
CẢM ƠN TUE NV. Ở ĐÂY MÌNH MUỐN HỎI XEM CÓ CÁNH NÀO ĐỂ THỰC HIỆN NHANH KHÔNG VÌ KHI MÌNH COPY NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀY TỚI CHÈN TẠI MỘT VỊ TRÍ KHÁC SẼ ĐÈ LÊN VÀ LẪN VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC TRONG BẢN VẼ MÀ MÌNH LẠI MUỐN SỬ DỤNG LAỊ ĐỐI TƯỢNG NÀY,CHỨ NẾU LẠI PHẢI ĐI NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGUỒN LẠI THÌ MẤT THỜI GIAN LẮM.

Bạn nói thật rõ ràng, đầy đủ và súc tích vấn đề của bạn ra nào? Chưa hiểu ý của bạn lắm.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn mọi người rất nhiệt tình, hôm nay mình mới lên mạng. Ý của mình rất đơn giản thôi nghĩa là mình cần giải quyết vấn đề là khi mình copy một nhóm đối tượng đặt tới một vị trí khác, ESC để thoát lệnh ngay sau đó lại copy chính nhóm đối tượng mới này tới một vị trí tiếp theo mà không dùng cách pick chuột hay quét bằng cửa sổ window để chọn nhóm đối tượng này. có ai biết cách nào không.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cảm ơn mọi người rất nhiệt tình, hôm nay mình mới lên mạng. Ý của mình rất đơn giản thôi nghĩa là mình cần giải quyết vấn đề là khi mình copy một nhóm đối tượng đặt tới một vị trí khác, ESC để thoát lệnh ngay sau đó lại copy chính nhóm đối tượng mới này tới một vị trí tiếp theo mà không dùng cách pick chuột hay quét bằng cửa sổ window để chọn nhóm đối tượng này. có ai biết cách nào không.

Chào bạn, hôm bữa mình có đóng góp ý kiến về vấn đề bạn đặt ra đó, bạn đã thử làm theo cách của mình chưa là dùng lệnh SSX đó, mình xin được phép nói rõ hơn lệnh này nha, là trước khi mình muốn copy, move một số đối tượng và sau đó mình copy,move lại một số đối tượng đã chọn trước đó thì mình dùng lệnh SSX, nói rõ hơn là trước khi mình muốn copy,move một số đối tượng thì mình dùng lệnh SSX để nhớ các đối tượng mình chọn, sau khi mình copy,move xong và ESC để thoát lệnh, bây giờ mình muốn copy,move tiếp lại những đối tượng đó thì mình cứ nhập lenh copy,move sau đó mình nhấn chữ P thì cad sẽ chọn lại những đối tương cũ. Chúc bạn thành công

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cái này đã có trên diễn đàn rồi, sau khi copy, va move, ban muon copy va move tiếp đối tượng vừa được chọn thì bạn làm như sau

1- bạn vừa thực hiện lệnh copy or move xong, (đã kết thúc lệnh)

2-bạn muốn copy lại chính đối tượng vừa copy (hay move nó), nhấn lệnh cần sử dụng =>enter=>nhấn chữ P=> enter=> nó sẽ chọn lại đtượng cũ vừa được chọn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cho em hỏi chút, khi em COPY một nhóm đối tượng di chuyển từ vị trí này đặt sang vị trí khác trong một bản vẽ,xong em lại muốn COPY hay MOVE ngay nhóm đối tượng đó tới một vị trí khác nữa thì có cách nào để chọn nhanh lại toàn bộ nhóm đối tượng đó không(em nhập P sau khi đánh lệnh COPY,MOVE thì nó lại chọn lại đối tượng nguồn nhưng em muốn chọn ngay đối tượng đó). Có ai biết giúp em với.

Bằng cách dùng tổ hợp phím Ctrl + C, sau đó dùng lệnh Paste Block. Và bạn có thể di chuyển đối tượng bất kỳ lúc nào cũng được trong quá trình hoàn thiện bản vẽ mà không cần phải chọn lại đối tượng: thuận lợi, nhanh gọn.

Tham khảo bài viết: Tạo block không đặt tên, Để khỏi phải quản lý.( NguyenHoanh)

 

http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...t=0&start=0

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×