Rated 5/5 based on 240179 internet user reviews

Jump to content


Change Photo
- - - - -

Ḿnh hỏi về cách lấy block từ 1 Xref.


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 ptlong04x1

ptlong04x1

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 posts
Danh tiếng: 8 (b́nh thường)

Gửi vào 14 February 2009 - 05:38 PM

Ḿnh có 1 bản vẽ hiện hành có tên là "BANVE.DWG", và 1 file tham chiếu là "XREF.DWG", trong file tham chiếu của ḿnh có nhiều block, ḿnh muốn biết làm cách nào để chỉ lấy 1 block từ file tham chiếu "XREF.DWG" sang file "BANVE.DWG", ḿnh dùng "XATTACH", nhưng lệnh này lấy luôn cả file "XREF.DWG" (gồm nhiều block), ḿnh cũng đă thử lệnh "XBIND" và ADD 1 block trong file tham chiếu nhưng cũng không được (ADD xong và OK th́ không thấy xuất hiện ǵ). Bạn nào biết giúp ḿnh với, nếu được cho ḿnh xin 1 số h́nh ảnh để dễ làm theo. Cảm ơn!
 • 0

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,768 posts
Danh tiếng: 4331 (đỉnh cao)

Gửi vào 14 February 2009 - 06:18 PM

Ḿnh có 1 bản vẽ hiện hành có tên là "BANVE.DWG", và 1 file tham chiếu là "XREF.DWG", trong file tham chiếu của ḿnh có nhiều block, ḿnh muốn biết làm cách nào để chỉ lấy 1 block từ file tham chiếu "XREF.DWG" sang file "BANVE.DWG", ḿnh dùng "XATTACH", nhưng lệnh này lấy luôn cả file "XREF.DWG" (gồm nhiều block), ḿnh cũng đă thử lệnh "XBIND" và ADD 1 block trong file tham chiếu nhưng cũng không được (ADD xong và OK th́ không thấy xuất hiện ǵ). Bạn nào biết giúp ḿnh với, nếu được cho ḿnh xin 1 số h́nh ảnh để dễ làm theo. Cảm ơn!

Bạn dùng XBIND là đúng loại thuốc rồi. Tuy nhiên bệnh có khỏi không c̣n phụ thuộc vào cách bạn uống thuốc.

Bạn dùng ACAD phiên bản nào, và dùng XBIND như thế nào?
 • 0

#3 ptlong04x1

ptlong04x1

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 posts
Danh tiếng: 8 (b́nh thường)

Gửi vào 15 February 2009 - 12:26 AM

Bạn dùng XBIND là đúng loại thuốc rồi. Tuy nhiên bệnh có khỏi không c̣n phụ thuộc vào cách bạn uống thuốc.

Bạn dùng ACAD phiên bản nào, và dùng XBIND như thế nào?


Trong CAD 2008, ḿnh thực hiện theo tŕnh tự như sau :
1. Dùng lệnh "XA" để chèn thêm file "XREF.DWG" vào file "BANVE.DWG".
2. Dùng lệnh "XB", thấy hiện ra cửa sổ Xbind, trong đó đă có file "XREF.DWG" --> Chọn tiếp Block, chọn "B1" (tên của Block trong file XREF, trong file này c̣n "B2", "B3", ...), chọn ADD --> OK. Vẫn không thấy hiện ra ǵ cả.
3. Tiếp theo dùng lệnh "XR", chọn file XREF và Detach.

Ở đây, ḿnh chỉ muốn chèn block "B1" của file "XREF" vào file "BANVE" nhưng "B1" vẫn thuộc file XREF để nếu ḿnh có chỉnh sửa ǵ đó block "B1" trong XREF th́ nó sẽ tự động cập nhật trong file "BANVE"

Bạn xem giúp ḿnh thiếu ở bước nào nhé.
 • 0

#4 gp14

gp14

  DO TUAN GIAP

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,860 posts
Danh tiếng: 1114 (rất tốt)

Gửi vào 13 June 2009 - 10:55 PM

Sau khi bạn Xbind rồi add các block cần thiết th́ có thể dùng lệnh insert để chèn vào bản vẽ. Cách này cũng không đến nỗi chậm chứ.
 • 0

#5 nataca

nataca

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 712 posts
Danh tiếng: 543 (tốt)

Gửi vào 13 June 2009 - 11:38 PM

Ḿnh có 1 bản vẽ hiện hành có tên là "BANVE.DWG", và 1 file tham chiếu là "XREF.DWG", trong file tham chiếu của ḿnh có nhiều block, ḿnh muốn biết làm cách nào để chỉ lấy 1 block từ file tham chiếu "XREF.DWG" sang file "BANVE.DWG", ḿnh dùng "XATTACH", nhưng lệnh này lấy luôn cả file "XREF.DWG" (gồm nhiều block), ḿnh cũng đă thử lệnh "XBIND" và ADD 1 block trong file tham chiếu nhưng cũng không được (ADD xong và OK th́ không thấy xuất hiện ǵ). Bạn nào biết giúp ḿnh với, nếu được cho ḿnh xin 1 số h́nh ảnh để dễ làm theo. Cảm ơn!

Cái này sao bạn không dùng Design Center (lệnh DC) lấy cho tiện.
 • 0