Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Tạo layer cho Text


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 hoathuongphuoc

hoathuongphuoc

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 102 Bài viết
Điểm đánh giá: 9 (bình thường)

Đã gửi 20 December 2013 - 04:36 PM

Chào các bạn,

Các bạn cho mình hỏi sao mình làm như thế này:

 <CommandMethod("dd")> Public Sub DrawText()
    Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim db As Database = doc.Database
    Dim ed As Editor = doc.Editor
    ucs = ed.CurrentUserCoordinateSystem
    doc.LockDocument()
    ''Messenger select stone
    Dim pOption As New PromptPointOptions("")
    pOption.Message = vbLf & "Select Point:"
    Dim pResult As PromptPointResult = ed.GetPoint(pOption)
    doc.LockDocument()
    '' Start a transaction
    Using acTrants As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
      Dim acBlkTbl As BlockTable
      acBlkTbl = acTrants.GetObject(db.BlockTableId, _
      OpenMode.ForRead)
      '' Open the Block table record Model space for write
      Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
      acBlkTblRec = acTrants.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                      OpenMode.ForWrite)

      ''Create a single-line text object
      Dim acText As DBText = New DBText()
      acText.SetDatabaseDefaults()
      acText.Position = New Point3d(0, 0, 0)
      acText.Height = 100
      acText.TextString = "Cadviet"
      acText.Layer = "LTEXT"
      acText.WidthFactor = 0.8
      acBlkTblRec.AppendEntity(acText)
      '' condition add floor
      acBlkTblRec.AppendEntity(acText)
      acTrants.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True)
      acTrants.Commit()
    End Using

Thứ nhất: Không biết tại sao nó lại báo lỗi chỗ acText.Layer = "LTEXT".

Thứ hai: Làm sao khi mình click tạo nhiều chữ "CadViet" thì chữ sau sẽ dóng hàng theo các chữ trước(Ortho). Mình xin cảm ơn.


 • 0

#2 hoathuongphuoc

hoathuongphuoc

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 102 Bài viết
Điểm đánh giá: 9 (bình thường)

Đã gửi 22 December 2013 - 09:36 PM

có ai có cách set layer không không. Giúp mình với.


 • 0

#3 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1460 Bài viết
Điểm đánh giá: 1440 (rất tốt)

Đã gửi 23 December 2013 - 01:20 PM

Chào các bạn,

Các bạn cho mình hỏi sao mình làm như thế này:

 <CommandMethod("dd")> Public Sub DrawText()
    Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim db As Database = doc.Database
    Dim ed As Editor = doc.Editor
    ucs = ed.CurrentUserCoordinateSystem
    doc.LockDocument()
    ''Messenger select stone
    Dim pOption As New PromptPointOptions("")
    pOption.Message = vbLf & "Select Point:"
    Dim pResult As PromptPointResult = ed.GetPoint(pOption)
    doc.LockDocument()
    '' Start a transaction
    Using acTrants As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
      Dim acBlkTbl As BlockTable
      acBlkTbl = acTrants.GetObject(db.BlockTableId, _
      OpenMode.ForRead)
      '' Open the Block table record Model space for write
      Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
      acBlkTblRec = acTrants.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                      OpenMode.ForWrite)

      ''Create a single-line text object
      Dim acText As DBText = New DBText()
      acText.SetDatabaseDefaults()
      acText.Position = New Point3d(0, 0, 0)
      acText.Height = 100
      acText.TextString = "Cadviet"
      acText.Layer = "LTEXT"
      acText.WidthFactor = 0.8
      acBlkTblRec.AppendEntity(acText)
      '' condition add floor
      acBlkTblRec.AppendEntity(acText)
      acTrants.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True)
      acTrants.Commit()
    End Using

Thứ nhất: Không biết tại sao nó lại báo lỗi chỗ acText.Layer = "LTEXT".

Thứ hai: Làm sao khi mình click tạo nhiều chữ "CadViet" thì chữ sau sẽ dóng hàng theo các chữ trước(Ortho). Mình xin cảm ơn.

Trả lời cho bạn :

Câu hỏi thứ nhất : nó lại báo lỗi chỗ acText.Layer = "LTEXT".

- khi gán thuộc tính Layer cho 1 Entity, CAD y/cầu Layer đó phải tồn tại (nghĩa là trong bản vẽ đã có layer đó hoặc trong code có dòng thêm layer này trước đó). Nhưng khi chạy lệnh vì 1 lý do nào đó (???) nếu bản vẽ đã có layer tên là "LTEXT" thì sẽ không có lỗi.

Câu hỏi thứ hai :  chữ sau sẽ dóng hàng theo các chữ trước.

- trong code trên, dòng acText.Position = New Point3d(0, 0, 0) gán vị trí của Text tại tọa độ : (0, 0, 0) nên k/quả đương nhiên là các Text phải trùng nhau tại gốc tọa độ (chứ không chỉ là dóng hàng theo chữ trước).

- nếu muốn thay đổi theo v/trí pick chuột, thay dòng trên bằng dòng : acText.Position = pResult.Value (thêmTransformBy nếu đang ở UCS)


 • 0

#4 hoathuongphuoc

hoathuongphuoc

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 102 Bài viết
Điểm đánh giá: 9 (bình thường)

Đã gửi 23 December 2013 - 01:48 PM

Hi, cảm ơn bạn. Mình sẽ rút kinh nghiệm.


 • 0