Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
3dviz

Dùng lệnh fillet vẽ bản vẽ này không được?

Các bài được khuyến nghị

Các bạn vẽ giúp mình 2 đoạn này với. Trước vẽ được mà lâu rồi không đụng cái quên mất tiêu. Mình có ảnh và file đính kèm, vẽ cũng gần hoàn thành rồi nhưng bí mấy chỗ fillet ấy

 

58406359.win20131223224048.jpg

58406361.win20131223225521.jpg

 

http://www.fshare.vn/file/GEG5DNYEJA/

http://www.fshare.vn/file/W68SIDJQGT/

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
 

  Hì hì ..., bình thường mề .... :D  :D  :D

Command: _fillet

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.0000

Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r

Specify fillet radius <2.0000>: 5

Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: click đường thứ 1

Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]:click đường thứ 2

 
Opening an AutoCAD 2007/LT 2007 format file.
Regenerating model.
 
AutoCAD menu utilities loaded.
Command:
 
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application.
 
Command:
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _seiso Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _seiso Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _front Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _bottom Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _top Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _dimjogged
Select arc or circle:
Specify center location override:
Dimension text = 75
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:
 
Specify jog location:*Cancel*
 
Command:
Command:
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.0000
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r
Specify fillet radius <2.0000>: 5
 
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]:
Command:
Command:
Command: _.undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: 1 INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM
Command:
Command:
Command: _.undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: 1 Fillet GROUP
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command:
Command:
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.0000
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r
Specify fillet radius <2.0000>: 5
 
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
 
Opening an AutoCAD 2007/LT 2007 format file.
Regenerating model.
 
AutoCAD menu utilities loaded.
Command:
 
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application.
 
Command:
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _seiso Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _seiso Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _front Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _bottom Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _top Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _dimjogged
Select arc or circle:
Specify center location override:
Dimension text = 75
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:
 
Specify jog location:*Cancel*
 
Command:
Command:
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.0000
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r
Specify fillet radius <2.0000>: 5
 
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]:
Command:
Command:
Command: _.undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: 1 INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM
Command:
Command:
Command: _.undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: 1 Fillet GROUP
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command:
Command:
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.0000
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r
Specify fillet radius <2.0000>: 5
 
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cái này là hình 1 hay hình 2 vậy bạn? Bạn có thể cho mình xem ảnh được không? Click đường thứ 1 là đường nào? Click đường thứ 2 là đường nào?


 

 

  Hì hì ..., bình thường mề .... :D  :D  :D

Command: _fillet

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.0000

Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r

Specify fillet radius <2.0000>: 5

Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: click đường thứ 1

Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]:click đường thứ 2

 
Opening an AutoCAD 2007/LT 2007 format file.
Regenerating model.
 
AutoCAD menu utilities loaded.
Command:
 
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application.
 
Command:
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _seiso Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _seiso Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _front Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _bottom Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _top Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _dimjogged
Select arc or circle:
Specify center location override:
Dimension text = 75
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:
 
Specify jog location:*Cancel*
 
Command:
Command:
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.0000
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r
Specify fillet radius <2.0000>: 5
 
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]:
Command:
Command:
Command: _.undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: 1 INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM
Command:
Command:
Command: _.undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: 1 Fillet GROUP
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command:
Command:
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.0000
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r
Specify fillet radius <2.0000>: 5
 
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
 
Opening an AutoCAD 2007/LT 2007 format file.
Regenerating model.
 
AutoCAD menu utilities loaded.
Command:
 
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application.
 
Command:
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _seiso Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _seiso Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _front Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _bottom Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _top Regenerating model.
 
Command:
Command:
Command: _dimjogged
Select arc or circle:
Specify center location override:
Dimension text = 75
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:
 
Specify jog location:*Cancel*
 
Command:
Command:
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.0000
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r
Specify fillet radius <2.0000>: 5
 
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]:
Command:
Command:
Command: _.undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: 1 INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM
Command:
Command:
Command: _.undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: 1 Fillet GROUP
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command: *Cancel*
 
Command:
Command:
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.0000
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r
Specify fillet radius <2.0000>: 5
 
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn chỉ mình cách vẽ đoạn cong đó đi (chỗ R30 nối với đường dài hợp góc 45 độ ấy), mình vẽ đại thì cũng ra nhưng không chính xác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn chỉ mình cách vẽ đoạn cong đó đi (chỗ R30 nối với đường dài hợp góc 45 độ ấy), mình vẽ đại thì cũng ra nhưng không chính xác

:D :D :D

Cái này thì 2 lúa vẽ được:

c+tan,tan,radius+trim

:D :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

-bạn vẽ đường tròn R22 đó.rùi để nguyên đó

-vẽ đường hợp 45 độ với trục đứng đó

-dùng lệnh fillet R30 rùi trim bỏ phần thừa

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×