Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
luckylucke_2009

Nhớ các Bác sửa giúp cái tùy chọn radio_button của 1 dialog!

Các bài được khuyến nghị

Nhờ các Bác sửa giúp đoạn lisp lấy giá trị của 2 option (key_1 và key_2).

///Dialog1
dialog1 : dialog {
  label = "Tuy chon";
  width = 20;
  : column {
        : radio_button {
        label = "Co";
        key = "key_1";
      	//value = "0";
      		    }
      		    
    	: radio_button {  
      	label = "Khong co";
      	key = "key_2";
      	value = "1";
      		    } 
   ok_cancel;
       }//end: column
	
}//

(Defun c:chay (/ key_1 key_2)
  (setq dcl_id (load_dialog "dialog1.dcl"))
  (if	(not (new_dialog "dialog1" dcl_id)) (exit))
  ;
  (action_tile "key_1" "(setq key_1 $value)")
  (if (= key_1 1)
   (princ "Ban da chon la: \"Co\"")
   (princ "Ban da chon la: \"Khong\"")
  )
  ;
  (action_tile "cancel" "(exit)")
  (mode_tile "accept" 2)
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
  (princ)
);end defun

Xin cám ơn rất nhiều!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nói chung, lisp điều khiển dialog của bạn có lắm vấn đề. Tôi sửa lisp giúp bạn và bạn tự rút ra kết luận nhé.

 

(Defun c:chay ( / dcl_id key_1 key_2 flag)
 (setq dcl_id (load_dialog "dialog1.dcl"))
 (if (not (new_dialog "dialog1" dcl_id)) (exit))
 (action_tile "key_1" "(setq key_1 $value)")
 (action_tile "key_2" "(setq key_2 $value)")
 (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
 (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
 (setq flag (start_dialog))
 (if (= flag 1)
  (if (= key_1 "1")
   (princ "Ban da chon la: \"Co\"")
   (princ "Ban da chon la: \"Khong\"")))
 (princ))
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×