Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Nhớ các Bác sửa giúp cái tùy chọn radio_button của 1 dialog!


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 luckylucke_2009

luckylucke_2009

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 16 January 2014 - 04:34 PM

Nhờ các Bác sửa giúp đoạn lisp lấy giá trị của 2 option (key_1 và key_2).

///Dialog1
dialog1 : dialog {
  label = "Tuy chon";
  width = 20;
  : column {
        : radio_button {
        label = "Co";
        key = "key_1";
      	//value = "0";
      		    }
      		    
    	: radio_button {  
      	label = "Khong co";
      	key = "key_2";
      	value = "1";
      		    } 
   ok_cancel;
       }//end: column
	
}//

(Defun c:chay (/ key_1 key_2)
  (setq dcl_id (load_dialog "dialog1.dcl"))
  (if	(not (new_dialog "dialog1" dcl_id)) (exit))
  ;
  (action_tile "key_1" "(setq key_1 $value)")
  (if (= key_1 1)
   (princ "Ban da chon la: \"Co\"")
   (princ "Ban da chon la: \"Khong\"")
  )
  ;
  (action_tile "cancel" "(exit)")
  (mode_tile "accept" 2)
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
  (princ)
);end defun

Xin cám ơn rất nhiều!


 • 0

#2 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5553 Bài viết
Điểm đánh giá: 2673 (tuyệt vời)

Đã gửi 16 January 2014 - 09:10 PM

Nói chung, lisp điều khiển dialog của bạn có lắm vấn đề. Tôi sửa lisp giúp bạn và bạn tự rút ra kết luận nhé.

(Defun c:chay ( / dcl_id key_1 key_2 flag)
 (setq dcl_id (load_dialog "dialog1.dcl"))
 (if (not (new_dialog "dialog1" dcl_id)) (exit))
 (action_tile "key_1" "(setq key_1 $value)")
 (action_tile "key_2" "(setq key_2 $value)")
 (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
 (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
 (setq flag (start_dialog))
 (if (= flag 1)
  (if (= key_1 "1")
   (princ "Ban da chon la: \"Co\"")
   (princ "Ban da chon la: \"Khong\"")))
 (princ))

 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#3 luckylucke_2009

luckylucke_2009

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 17 January 2014 - 01:52 PM

Cám ơn Bác Doan Van Ha rất nhiều!


 • 0