Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
* * * * * 1 Bình chọn

Giúp hoàn thiện lisp tính độ dốc nước thoát


 • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1 trumlenmang

trumlenmang

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 193 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)

Đã gửi 24 February 2014 - 09:49 AM

Chào các bác!
Em mới tập tành viết lisp được mấy hôm nay. Nền tảng em chưa vững nên còn nhiều lỗi mong các bác thông cảm. Nhờ bác nào giúp em vấn đề này với.
Cái lisp em viết xong chạy thì tạm ổn theo ý tưởng của em rồi. Nhưng kết thúc lệnh kết quả không hiện ở cuối cùng mà là hiện dòng Command:. Mong các bác giúp đỡ.
Lisp của em đây:

(princ "\nslop-Copyright by Duc-Ree")
(princ)
(defun c:slop(/ b1 b11 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8)
(princ "\nCopyright by Duc-Ree")
(princ)
(setq b4 0)
(setq b1 (getpoint "\nPick first point"))
(while (and
(setq b2 (getpoint "\nPick next point "))
(setq b11 (Distance b1 b2))
(setq b4 (+ b4 b11))
(setq b1 b2)
(/= b2 "")))
(setq b3 (getreal "\nNhap do doc %: "))
(setq b5 (* b3 0.01 b4))
(initget 1 "Dau Cuoi") (setq b8 (getkword "\nChon cao do diem Dau/Cuoi: "))
(if (= b8 "Dau")
(progn
(setq b6 (getreal "\nNhap cao do diem dau: "))
(setq b7 (- b6 b5))
(prompt (strcat "\nCao do diem dau: " (rtos b6 2 1)))
(prompt (strcat "\tTong chieu dai: " (rtos b4 2 1)))
(prompt (strcat "\tCao do diem cuoi: " (rtos b7 2 1)))
(princ))
(progn
(setq b6 (getreal "\nNhap cao do diem cuoi: "))
(setq b7 (+ b6 b5))
(prompt (strcat "\nCao do diem cuoi: " (rtos b6 2 1)))
(prompt (strcat "\tTong chieu dai: " (rtos b4 2 1)))
(prompt (strcat "\tCao do diem dau: " (rtos b7 2 1)))
(princ))))

 • 0

#2 trumlenmang

trumlenmang

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 193 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)

Đã gửi 24 February 2014 - 03:23 PM

Không bác nào giúp em với à!

Hay em post sai nơi qui định thì comment em bít với.


 • 0

#3 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5554 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 February 2014 - 03:27 PM

Chào các bác!
Em mới tập tành viết lisp được mấy hôm nay. Nền tảng em chưa vững nên còn nhiều lỗi mong các bác thông cảm. Nhờ bác nào giúp em vấn đề này với.
Cái lisp em viết xong chạy thì tạm ổn theo ý tưởng của em rồi. Nhưng kết thúc lệnh kết quả không hiện ở cuối cùng mà là hiện dòng Command:. Mong các bác giúp đỡ.
Lisp của em đây:

Lý do là không hiểu đoạn màu đỏ. Bạn giải thích rõ hơn?


 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#4 trumlenmang

trumlenmang

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 193 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)

Đã gửi 24 February 2014 - 04:21 PM

Lý do là không hiểu đoạn màu đỏ. Bạn giải thích rõ hơn?

May quá có bác Doan Van Ha giúp rồi. Ý của em là khi chạy xong lệnh, cad cho kết quả như vầy:

Cao do diem cuoi: 1000  Tong chieu dai: 3456.2     Cao do diem dau: 1034.6

Command:

Ý của em muốn chỉ hiện:

Cao do diem cuoi: 1000  Tong chieu dai: 3456.2     Cao do diem dau: 1034.6

Vì đôi khi thanh command bị kéo nhỏ lại lúc đó chỉ thấy kết quả là:

Command:

Cao do diem cuoi: 1000  Tong chieu dai: 3456.2     Cao do diem dau: 1034.6
 
Command:
Cao do diem cuoi: 1000  Tong chieu dai: 3456.2     Cao do diem dau: 1034.6
 
Command:

 • 0

#5 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5554 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 February 2014 - 04:33 PM

Bao giờ dòng "Command:" cũng nằm dưới cùng. Bạn muốn thể hiện thêm 1 dòng trên nó nữa thì kéo rộng dòng command lên tí nữa, sẽ thấy được 2 dòng?


 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#6 trumlenmang

trumlenmang

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 193 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)

Đã gửi 24 February 2014 - 04:50 PM

Bao giờ dòng "Command:" cũng nằm dưới cùng. Bạn muốn thể hiện thêm 1 dòng trên nó nữa thì kéo rộng dòng command lên tí nữa, sẽ thấy được 2 dòng?

Em thấy nhiều lisp kết thúc không có command ở cuối mà bác. Ví dụ như cái lisp em tìm được trên cadviet.com nè bác, bác xem giúp em với.

(defun add_mline () (foreach e_record_sub e_record (cond ((= 10 (car e_record_sub)) (setq pt1 (cdr e_record_sub) mline_len 0.0 ) ) ((= 11 (car e_record_sub)) (setq pt2 (cdr e_record_sub) mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1)) pt1 pt2 ) ) ) ) (setq tot_len (+ tot_len mline_len)) (ssdel e_name ss));;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(defun C:tg (/ tot_len ss e_name e_record e_type) (setq tot_len 0.0) (setq ss (ssget)) (if (null ss) (exit) ) (while (> (sslength ss) 0) (setq e_name (ssname ss 0)) (setq e_record (entget e_name)) (setq e_type (cdr (assoc '0 e_record))) (cond ((wcmatch e_type "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE" ) (command "lengthen" e_name "") (setq tot_len (+ tot_len (getvar "PERIMETER"))) (ssdel e_name ss) ) ((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline)) (e_type (ssdel e_name ss)) ) ) (setq tbao (strcat "\nTotal length is: " (rtos tot_len 2 2))) (alert tbao) (prompt tbao) (princ) )

(defun add_mline ()
(foreach e_record_sub e_record
(cond ((= 10 (car e_record_sub))
(setq pt1 (cdr e_record_sub)
mline_len 0.0
)
)
((= 11 (car e_record_sub))
(setq pt2 (cdr e_record_sub)
mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1))
pt1 pt2
)
)
)
)
(setq tot_len (+ tot_len mline_len))
(ssdel e_name ss)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun C:tg (/ tot_len ss e_name e_record e_type)
(princ "\nCADViet.com © 2007")
(setq tot_len 0.0)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(exit)
)
(while (> (sslength ss) 0)
(setq e_name (ssname ss 0))
(setq e_record (entget e_name))
(setq e_type (cdr (assoc '0 e_record)))
(cond ((wcmatch e_type "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")
(command "lengthen" e_name "")
(setq tot_len (+ tot_len (getvar "PERIMETER")))
(ssdel e_name ss)
)
((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline))
(e_type (ssdel e_name ss))
)
)
(prompt (strcat "\nTotal length is: " (rtos tot_len 2 2)))
(princ)
)
(princ "\ntg - free lisp from www.cadviet.com")
(princ)
(defun add_mline ()
(foreach e_record_sub e_record
(cond ((= 10 (car e_record_sub))
(setq pt1 (cdr e_record_sub)
mline_len 0.0
)
)
((= 11 (car e_record_sub))
(setq pt2 (cdr e_record_sub)
mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1))
pt1 pt2
)
)
)
)
(setq tot_len (+ tot_len mline_len))
(ssdel e_name ss)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun C:tg (/ tot_len ss e_name e_record e_type)
(princ "\nCADViet.com © 2007")
(setq tot_len 0.0)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(exit)
)
(while (> (sslength ss) 0)
(setq e_name (ssname ss 0))
(setq e_record (entget e_name))
(setq e_type (cdr (assoc '0 e_record)))
(cond ((wcmatch e_type "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")
(command "lengthen" e_name "")
(setq tot_len (+ tot_len (getvar "PERIMETER")))
(ssdel e_name ss)
)
((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline))
(e_type (ssdel e_name ss))
)
)
(prompt (strcat "\nTotal length is: " (rtos tot_len 2 2)))
(princ)
)
(princ "\ntg - free lisp from www.cadviet.com")
(princ)
(defun add_mline ()
(foreach e_record_sub e_record
(cond ((= 10 (car e_record_sub))
(setq pt1 (cdr e_record_sub)
mline_len 0.0
)
)
((= 11 (car e_record_sub))
(setq pt2 (cdr e_record_sub)
mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1))
pt1 pt2
)
)
)
)
(setq tot_len (+ tot_len mline_len))
(ssdel e_name ss)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun C:tg (/ tot_len ss e_name e_record e_type)
(princ "\nCADViet.com © 2007")
(setq tot_len 0.0)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(exit)
)
(while (> (sslength ss) 0)
(setq e_name (ssname ss 0))
(setq e_record (entget e_name))
(setq e_type (cdr (assoc '0 e_record)))
(cond ((wcmatch e_type "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")
(command "lengthen" e_name "")
(setq tot_len (+ tot_len (getvar "PERIMETER")))
(ssdel e_name ss)
)
((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline))
(e_type (ssdel e_name ss))
)
)
(prompt (strcat "\nTotal length is: " (rtos tot_len 2 2)))
(princ)
)
(princ "\ntg - free lisp from www.cadviet.com")
(princ)
(defun add_mline ()
(foreach e_record_sub e_record
(cond ((= 10 (car e_record_sub))
(setq pt1 (cdr e_record_sub)
mline_len 0.0
)
)
((= 11 (car e_record_sub))
(setq pt2 (cdr e_record_sub)
mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1))
pt1 pt2
)
)
)
)
(setq tot_len (+ tot_len mline_len))
(ssdel e_name ss)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun C:tg (/ tot_len ss e_name e_record e_type)
(princ "\nCADViet.com © 2007")
(setq tot_len 0.0)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(exit)
)
(while (> (sslength ss) 0)
(setq e_name (ssname ss 0))
(setq e_record (entget e_name))
(setq e_type (cdr (assoc '0 e_record)))
(cond ((wcmatch e_type "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")
(command "lengthen" e_name "")
(setq tot_len (+ tot_len (getvar "PERIMETER")))
(ssdel e_name ss)
)
((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline))
(e_type (ssdel e_name ss))
)
)
(prompt (strcat "\nTotal length is: " (rtos tot_len 2 2)))
(princ)
)
(princ "\ntg - free lisp from www.cadviet.com")
(princ)
(defun add_mline ()
(foreach e_record_sub e_record
(cond ((= 10 (car e_record_sub))
(setq pt1 (cdr e_record_sub)
mline_len 0.0
)
)
((= 11 (car e_record_sub))
(setq pt2 (cdr e_record_sub)
mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1))
pt1 pt2
)
)
)
)
(setq tot_len (+ tot_len mline_len))
(ssdel e_name ss)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun C:tg (/ tot_len ss e_name e_record e_type)
(princ "\nCADViet.com © 2007")
(setq tot_len 0.0)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(exit)
)
(while (> (sslength ss) 0)
(setq e_name (ssname ss 0))
(setq e_record (entget e_name))
(setq e_type (cdr (assoc '0 e_record)))
(cond ((wcmatch e_type "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")
(command "lengthen" e_name "")
(setq tot_len (+ tot_len (getvar "PERIMETER")))
(ssdel e_name ss)
)
((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline))
(e_type (ssdel e_name ss))
)
)
(prompt (strcat "\nTotal length is: " (rtos tot_len 2 2)))
(princ)
)
(princ "\ntg - free lisp from www.cadviet.com")
(princ)

 • 0

#7 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5554 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 February 2014 - 09:43 PM

Chẳng hạn, bạn sửa lại như thế này.

http://www.cadviet.c...67029_abc_1.lsp


 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#8 trumlenmang

trumlenmang

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 193 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)

Đã gửi 25 February 2014 - 08:54 AM

Chẳng hạn, bạn sửa lại như thế này.

http://www.cadviet.c...67029_abc_1.lsp

Cảm ơn bác, như vầy thì đúng ý kết quả cuối cùng của em, nhưng vẫn chưa hay lắm, khi bấm F2 để xem thì nó hiện cái lệnh  "ERASE", nếu ẩn nó luôn thì ok.


 • 0

#9 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5554 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 25 February 2014 - 09:18 AM

Thích đẹp hơn chút nữa thì sửa:

(command "erase" "")

Thành:

(setq cmd (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (command "erase" "") (setvar "cmdecho" cmd)


 • 2

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#10 trumlenmang

trumlenmang

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 193 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)

Đã gửi 25 February 2014 - 09:43 AM

Thích đẹp hơn chút nữa thì sửa:

(command "erase" "")

Thành:

(setq cmd (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (command "erase" "") (setvar "cmdecho" cmd)

Cảm ơn bác. Cuối cùng cũng hoàn thiện xong kết quả em mong muốn.

Chúc bác thành công nhé!


 • 0

#11 ndtnv

ndtnv

  biết lệnh divide

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 441 Bài viết
Điểm đánh giá: 395 (khá)

Đã gửi 25 February 2014 - 09:47 AM

Thích đẹp hơn chút nữa thì sửa:

(command "erase" "")

Thành:

(setq cmd (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (command "erase" "") (setvar "cmdecho" cmd)

 

Giải pháp rất hay nhưng chỉ cần

(command)


 • 0

#12 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5554 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 25 February 2014 - 09:57 AM

Giải pháp rất hay nhưng chỉ cần

(command)

(command) trơn thì nó lòi thằng *Cancel* ra nên cũng chưa đẹp lắm nhỉ?


 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.