Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
ThuyTrang94

Cho em xin mặt bằng công trình trụ sở cơ quan với ạ

Recommended Posts

ThuyTrang94    0

Em đang làm đồ án về Trụ sở cơ quan :( Mà em không biết cách bố trí mặt bằng trong trụ sở cơ quan. Anh ( chị) có tài liệu có thể up cho em tham khảo một vài mặt bằng của công trình trụ sở được không ạ :(. Hoặc nếu có mặt bằng của công trình Tập đoàn Phúc Lộc ở Ninh Bình thì cho em xin  :( 

Em cám ơn trước :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×