Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[ C# ] Cách sắp xếp lại ObjectIDCollection?


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 nguyentuyen6

nguyentuyen6

  biết lệnh chamfer

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 213 Bài viết
Điểm đánh giá: 127 (tàm tạm)

Đã gửi 03 April 2014 - 03:43 PM

[ c#]

 

Đoạn code dưới đây tạo ra 2 đường tròn :

 

acCirc1 (5,0,0).............. bán kính : 5

acCirc1 (0,5,0).............. bán kính : 7

 

Rồi cho cả 2 vào: acObjIdColl (là 1ObjectIdCollection)

 

acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
acObjIdColl.Add(acCirc1.ObjectId);
acObjIdColl.Add(acCirc2.ObjectId);

 

Các bác có cách nào sắp xếp thứ tự các ObjectId trong acObjIdColl theo trục X , hoặc Y, hoặc theo bán kính không?

Ví dụ:

 Sắp xếp theo X: acObjIdColl = (acCirc1--->acCirc2)

 Sắp xếp theo Y: acObjIdColl = (acCirc2--->acCirc1)

 Sắp xếp bán kính  : acObjIdColl = (acCirc2--->acCirc1)

 

using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
 public static void Test()
{
 ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
 // Get the current document and database
 Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
 Database acCurDb = acDoc.Database; 
 // Lock the current document
 using (DocumentLock acLckDocCur = acDoc.LockDocument())
 {
   // Start a transaction
   using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
   {
     // Open the Block table record for read
     BlockTable acBlkTbl;
     acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                    OpenMode.ForRead) as BlockTable;
     // Open the Block table record Model space for write
     BlockTableRecord acBlkTblRec;
     acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                     OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
     // Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 5
     Circle acCirc1 = new Circle();
     acCirc1.SetDatabaseDefaults();
     acCirc1.Center = new Point3d(5, 0, 0);
     acCirc1.Radius = 5;
     // Add the new object to the block table record and the transaction
     acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc1);
     acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc1, true);
     // Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 7
     Circle acCirc2 = new Circle();
     acCirc2.SetDatabaseDefaults();
     acCirc2.Center = new Point3d(0, 5, 0);
     acCirc2.Radius = 7;
     // Add the new object to the block table record and the transaction
     acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc2);
     acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc2, true);

 

     // Add all the objects to copy to the new document
     acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
     acObjIdColl.Add(acCirc1.ObjectId);
     acObjIdColl.Add(acCirc2.ObjectId);

 

     // Save the new objects to the database

     acTrans.Commit();

   }
}
}

 


 • 0

Lisp In bản vẽ hàng loạt:
http://www.cadviet.c...ndpost&p=139860


#2 Skywings

Skywings

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 104 Bài viết
Điểm đánh giá: 46 (tàm tạm)

Đã gửi 03 April 2014 - 10:37 PM

Bạn chuyển ObjectIDCollection -> List Object -> Array -> dùng hàm sort của Array với một hàm so sánh.

Đây là ví dụ sort DBText theo trục X

 

...
// Sort DBText by X
          List<DBText> DBTextLst = new List<DBText>();
          foreach (SelectedObject acSSobj in acSSet)
          {
            DBText txt = tr.GetObject(acSSobj.ObjectId, OpenMode.ForRead) as DBText;
            if (txt != null)
            {
              DBTextLst.Add(txt);
            }
          }
          DBText[] DBTextArr = DBTextLst.ToArray();
          Array.Sort(DBTextArr, new sortDBTextByX());
...

internal class sortByX
  {
    protected static bool IsZero(double a)
    {
      return Math.Abs(a) < Tolerance.Global.EqualPoint;
    }
    protected static bool IsEqual(double a, double b)
    {
      return IsZero(b - a);
    }
    protected int Compare(double aX, double bX)
    {
      if (IsEqual(aX, bX)) return 0; // ==

      if (aX < bX) return -1; // <

      return 1; // >
    }
  }

internal class sortDBTextByX : sortByX, IComparer<DBText>
  {
    public int Compare(DBText a, DBText b)
    {
      return base.Compare(a.Position.X, b.Position.X);
    }
  }

 

internal class sortByX
    {
        protected static bool IsZero(double a)
        {
            return Math.Abs(a) < Tolerance.Global.EqualPoint;
        }
        protected static bool IsEqual(double a, double B)
        {
            return IsZero(b - a);
        }
        protected int Compare(double aX, double bX)
        {
            if (IsEqual(aX, bX)) return 0; // ==
 
            if (aX < bX) return -1; // <
 
            return 1; // >
        }
    }

 

                    // Sort DBText by X
                    List<DBText> DBTextLst = new List<DBText>();
                    foreach (SelectedObject acSSobj in acSSet)
                    {
                        DBText txt = tr.GetObject(acSSobj.ObjectId, OpenMode.ForRead) as DBText;
                        if (txt != null)
                        {
                            DBTextLst.Add(txt);
                        }
                    }
                    DBText[] DBTextArr = DBTextLst.ToArray();
                    Array.Sort(DBTextArr, new sortDBTextByX());

 • 1

#3 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 04 April 2014 - 01:17 PM

Hoặc dùng List<T> kết hợp với Linq.

Tham khảo  :

using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;

namespace GiaBach
{
  public class sortex
  {
    [CommandMethod("sortCircle")]
    public void sortCircle()
    {
      Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
      Database db = doc.Database;
      Editor ed = doc.Editor;
      using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
      {
        TypedValue[] filter = { new TypedValue(0, "Circle") };
        PromptSelectionResult psr = ed.GetSelection(new SelectionFilter(filter));
        if (psr.Status != PromptStatus.OK) return;

        List<Circle> circleLst = new List<Circle>();
        foreach (ObjectId obj in psr.Value.GetObjectIds())
          circleLst.Add(tr.GetObject(obj, OpenMode.ForRead) as Circle);

        PromptKeywordOptions pko = new PromptKeywordOptions("\nSort By: [Center/Radius] ", "Center Radius");
        pko.AllowNone = true;
        pko.Keywords.Default = "Center";
        PromptResult pr = ed.GetKeywords(pko);
        if (pr.StringResult == "Center") // sort by Center
          circleLst = circleLst.OrderBy(p => p.Center.X).ThenBy(p => p.Center.Y).ToList();
        else // sort by Radius
          circleLst = circleLst.OrderBy(cir => cir.Radius).ToList();

        BlockTable bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
        BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite);
        int stt = 1;
        foreach (Circle cir in circleLst)
        {
          DBText txt = new DBText();
          txt.Position = cir.Center;
          txt.TextString = stt.ToString();
          btr.AppendEntity(txt);
          tr.AddNewlyCreatedDBObject(txt, true);
          stt++;
        }
        tr.Commit();
      }
    }
  }
}

 • 2

#4 isuzu viet nam

isuzu viet nam

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 04 April 2014 - 01:28 PM

CÔNG TY TNHH ISUZU VIỆT NAM
1691/3N QUỐC LỘ 1A, KP3, P.AN PHÚ ĐÔNG. QUẬN 12,HCM
0909 799 740 - 0988 044 999 Mr Trí
 

 800px-ISUZU_GIGA,_Full-cab_Aluminum-Wing

CÔNG TY TNHH ISUZU VIỆT NAM
Đại lý phân phối chính hãng Xe tải ISUZU EURO2, TURBO mới 100%:

Xe tải ISUZU 1,4 tấn:

btr1380695085.png
Kích thước tổng thể (DxRxC)(mm): 4740 x 1815 x 2170
Kích thước thùng (DxRxC)(mm): 3250x1800x1730
Dung tích xilanh: 2.771cc
Tổng trọng tải: 3,4 tấn
Tự trọng của xe: 1,715 tấn
Lốp xe: Trước 6.50 – 15 ; Sau 5.50 – 13


Xe Tải ISUZU 1 tấn 9:

 msm1380695213.png

Kích thước tổng thể (DxRxC)(mm): 6030 x 1860 x 2210
Kích thước thùng (DxRxC)(mm): 4600x1950x1900
Dung tích xilanh: 2.999cc
Tổng trọng tải: 4,7 tấn
Tự trọng của xe: 2,090 tấn
Lốp xe: Trước 7.00 – 16 ; Sau 7.00 – 16


Xe Tải ISUZU 3,95 tấn:

 dxn1380695802.jpg

Kích thước tổng thể (DxRxC)(mm): 6750 x 2060 x 2300
Kích thước thùng (DxRxC)(mm): 5400x2100x2230
Dung tích xilanh: 2.999cc
Tổng trọng tải: 7 tấn
Tự trọng của xe: 2,345 tấn
Lốp xe: Trước 7.50 – 16 ; Sau 7.50 – 16


Xe Tải ISUZU 5,5 tấn:
jjh1380696002.png
Kích thước tổng thể (DxRxC)(mm): 7355 x 2165 x 2335
Kích thước thùng (DxRxC)(mm): 6000x2250x2230
Dung tích xilanh: 5.193cc
Tổng trọng tải: 8,850 tấn
Tự trọng của xe: 2,645 tấn
Lốp xe: Trước 8.25 – 16 ; Sau 8.25 – 16


ISUZU 6,2 tấn:
umh1380696046.png
Kích thước tổng thể (DxRxC)(mm): 8330 x 2175 x 2540
Kích thước thùng (DxRxC)(mm): 6830x2360x2430
Dung tích xilanh: 5.193cc
Tổng trọng tải: 10,4 tấn
Tự trọng của xe: 3,1 tấn
Lốp xe: Trước 8.25 – 16 ; Sau 8.25 – 16


Xe tải ISUZU 9 tấn (thùng ngắn):

Kích thước tổng thể (DxRxC)(mm): 7460 x 2445 x 2815
Kích thước thùng (DxRxC)(mm): 5440x2450x2530
Dung tích xilanh: 7.790cc
Tổng trọng tải: 15,1 tấn
Tự trọng của xe: 4,630 tấn
Lốp xe: Trước 10.00 – 20 ; Sau 10.00 – 20


ISUZU 9 tấn (thùng dài):
cfz1380696261.png
Kích thước tổng thể (DxRxC)(mm): 9770 x 2445 x 2815
Kích thước thùng (DxRxC)(mm): 7750x2450x2530
Dung tích xilanh: 7.790cc
Tổng trọng tải: 15,1 tấn
Tự trọng của xe: 4,820 tấn
Lốp xe: Trước 10.00 – 20 ; Sau 10.00 – 20


Xe tải ISUZU 16 tấn (thùng ngắn):
zjc1380696105.png
Kích thước tổng thể (DxRxC)(mm): 9730 x 2440 x 2876
Kích thước thùng (DxRxC)(mm): 8255x2450x2530
Dung tích xilanh: 7.790cc
Tổng trọng tải: 24 tấn
Tự trọng của xe: 6,680 tấn
Lốp xe: Trước 11.00 – 20 ; Sau 11.00 – 20


Xe tải ISUZU 16 tấn (thùng dài):
ypq1380696416.png
Kích thước tổng thể (DxRxC)(mm): 11275 x 2440 x 2876
Kích thước thùng (DxRxC)(mm): 9255x2450x2530
Dung tích xilanh: 7.790cc
Tổng trọng tải: 24 tấn
Tự trọng của xe: 6,880 tấn
Lốp xe: Trước 11.00 – 20 ; Sau 11.00 – 20

NHẬN THIẾT KẾ CÁC LOẠI THÙNG THEO YÊU CẦU:

 • Thùng mui kín (tôn kẽm, nhôm, inox, composite)
 • Thùng mui bạt (tôn kẽm, nhôm, inox)
 • Thùng kín, thùng bảo ôn, thùng kèo mui bạt (tôn kẽm, INOX, nhôm)
 • Thùng đông lạnh
 • Thùng xe ben: 2m3 – 15m3
 • Thùng xe chở xe máy
 • Thùng xe vận chuyển ô tô
 •  

Đặc biệt bán trả góp: Quý khách chỉ cần trả trước 20 – 50%, từ 2 – 5 năm, không cần thế chấp. Giao xe ngay!

Thủ tục mua xe trả góp: CMND + Sổ Hộ khẩu ( Photo). – Đối với cá nhân

                                    Giấy phép kinh doanh ( Bản sao). – Đối với Công ty, DN.

Bán xe tải trả góp: Trả trước 20 – 50%, từ 2 – 5 năm, ko cần thế chấp. Giao xe ngay!

Thông tin khuyến mãi vui lòng liên hệ: 0909 799 740 Mr Trí

 


 • 0