Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
nguyenngoc971

Những lệnh mới trong cad 2015

Các bài được khuyến nghị

This is the following a command in new AutoCAD 2015.

 • GEOMAPIMAGE
 • GEOMAPIMAGEUPDATE
 • Newtab
 • ONLINEAUTOCAD360
 • PMTOOGLE
 • POINTCLOUDCOLORMAP
 • POINTCLOUDCROP
 • POINTCLOUDMANAGER
 • POINTCLOUDMANAGERCLOSE
 • POINTCLOUDSTYLIZE
 • POINTCLOUDUNCROP
 • PTYPE
 • TextAlign
 • RECAP

AutoCAD LT 2015: 

 • GEOMAPIMAGE
 • GEOMAPIMAGEUPDATE
 • Newtab
 • ONLINEAUTOCAD360
 • PTYPE
 • TextAlign

AutoCAD 2015: variable 'new system

 • ColorTheme
 • COMMANDPREVIEW
 • COMPLEXLTPREVIEW
 • HIGHLIGHTSMOOTHING
 • HPLINETYPE
 • LAYOUTTAB
 • MTEXTAUTOSTACK
 • MTEXTDETECTSPACE
 • NEWTABMODE
 • ORBITAUTOTARGET
 • OSNAPOVERRIDE
 • PCMSTATE
 • POINTCLOUDLIGHTING
 • POINTCLOUDLIGHTSOURCE
 • POINTCLOUDLOD
 • POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY
 • POINTCLOUDPOINTSIZE
 • POINTCLOUDSHADING
 • POINTCLOUDVISRETAIN
 • SortOrder
 • STATUSBARSTATE
 • TEXTALIGNMODE
 • TEXTALIGNSPACING
 • TEXTALLCAPS
 • TEXTAUTOCORRECTCAPS

 

This is the following a command in new AutoCAD 2015.
 
If you want to know what the nothing at a one of them, use in doubt chan to register on channels of we above youtube, where, which we would fail available for any phim at a new features of AutoCAD 2015.
 
GEOMAPIMAGE
GEOMAPIMAGEUPDATE
Newtab
ONLINEAUTOCAD360
PMTOOGLE
POINTCLOUDCOLORMAP
POINTCLOUDCROP
POINTCLOUDMANAGER
POINTCLOUDMANAGERCLOSE
POINTCLOUDSTYLIZE
POINTCLOUDUNCROP
PTYPE
TextAlign
RECAP
AutoCAD LT 2015: Trọng all commands, can only the following are part of AutoCAD LT 2015
 
GEOMAPIMAGE
GEOMAPIMAGEUPDATE
Newtab
ONLINEAUTOCAD360
PTYPE
TextAlign
AutoCAD 2015: variable 'new system
 
ColorTheme
COMMANDPREVIEW
COMPLEXLTPREVIEW
HIGHLIGHTSMOOTHING
HPLINETYPE
LAYOUTTAB
MTEXTAUTOSTACK
MTEXTDETECTSPACE
NEWTABMODE
ORBITAUTOTARGET
OSNAPOVERRIDE
PCMSTATE
POINTCLOUDLIGHTING
POINTCLOUDLIGHTSOURCE
POINTCLOUDLOD
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY
POINTCLOUDPOINTSIZE
POINTCLOUDSHADING
POINTCLOUDVISRETAIN
SortOrder
STATUSBARSTATE
TEXTALIGNMODE
TEXTALIGNSPACING
TEXTALLCAPS
TEXTAUTOCORRECTCAPS
AutoCAD LT 2015: variable 'new system
 
ColorTheme
COMMANDPREVIEW
COMPLEXLTPREVIEW
HIGHLIGHTSMOOTHING
HPLINETYPE
LAYOUTTAB
MTEXTAUTOSTACK
MTEXTDETECTSPACE
NEWTABMODE
OSNAPOVERRIDE
POINTCLOUDLIGHTING
POINTCLOUDLIGHTSOURCE
POINTCLOUDLOD
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY
POINTCLOUDPOINTSIZE
POINTCLOUDSHADING
POINTCLOUDVISRETAIN
SortOrder
STATUSBARSTATE
TEXTALIGNMODE
TEXTALIGNSPACING
TEXTALLCAPS
TEXTAUTOCORRECTCAPS
2015
07:55 Cần Giờ.
 
BY MILTON CHANES
TRỌNG Chưa được phân loại
 
 
 
When Đá few to make cho really appears official of Minh AutoCAD năm Kho hàng Còn năm 2015, Nho really helps Prop of the program Autodesk display the public khai may know what the new in version will be. Do not know if it is one sai Lâm Tự them or a Chiến Lược improve nhận expressions before tin tức of this program. Su that is the Nghiên look up giup this can be easy to find Đặng AutoCAD 2015 Command new and provide a variant cho AutoCAD LT 2015.
 
Here we display list of this the table. Words now know what the following the Translation of the commands with the version Castilian, but sure chan variables systems Văn Như old. Ngoai ra, such as you have known, in any version / language of AutoCAD may be started with the commands tiếng Anh, just simple is the setting "_" (underscore below). Me that is if you were used with AutoCAD tiếng Nhật, tiếng Pháp Xem, or Đức, we just need to write a command line _line cho implemented.
 
This is the following a command in new AutoCAD 2015.
 
If you want to know what the nothing at a one of them, use in doubt chan to register on channels of we above youtube, where, which we would fail available for any phim at a new features of AutoCAD 2015.
 
GEOMAPIMAGE
GEOMAPIMAGEUPDATE
Newtab
ONLINEAUTOCAD360
PMTOOGLE
POINTCLOUDCOLORMAP
POINTCLOUDCROP
POINTCLOUDMANAGER
POINTCLOUDMANAGERCLOSE
POINTCLOUDSTYLIZE
POINTCLOUDUNCROP
PTYPE
TextAlign
RECAP
AutoCAD LT 2015: Trọng all commands, can only the following are part of AutoCAD LT 2015
 
GEOMAPIMAGE
GEOMAPIMAGEUPDATE
Newtab
ONLINEAUTOCAD360
PTYPE
TextAlign
AutoCAD 2015: variable 'new system
 
ColorTheme
COMMANDPREVIEW
COMPLEXLTPREVIEW
HIGHLIGHTSMOOTHING
HPLINETYPE
LAYOUTTAB
MTEXTAUTOSTACK
MTEXTDETECTSPACE
NEWTABMODE
ORBITAUTOTARGET
OSNAPOVERRIDE
PCMSTATE
POINTCLOUDLIGHTING
POINTCLOUDLIGHTSOURCE
POINTCLOUDLOD
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY
POINTCLOUDPOINTSIZE
POINTCLOUDSHADING
POINTCLOUDVISRETAIN
SortOrder
STATUSBARSTATE
TEXTALIGNMODE
TEXTALIGNSPACING
TEXTALLCAPS
TEXTAUTOCORRECTCAPS
AutoCAD LT 2015: variable 'new system
 
ColorTheme
COMMANDPREVIEW
COMPLEXLTPREVIEW
HIGHLIGHTSMOOTHING
HPLINETYPE
LAYOUTTAB
MTEXTAUTOSTACK
MTEXTDETECTSPACE
NEWTABMODE
OSNAPOVERRIDE
POINTCLOUDLIGHTING
POINTCLOUDLIGHTSOURCE
POINTCLOUDLOD
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY
POINTCLOUDPOINTSIZE
POINTCLOUDSHADING
POINTCLOUDVISRETAIN
SortOrder
STATUSBARSTATE
TEXTALIGNMODE
TEXTALIGNSPACING
TEXTALLCAPS
 
2015
07:55 Cần Giờ.
 
BY MILTON CHANES
TRỌNG Chưa được phân loại
 
 
 
When Đá few to make cho really appears official of Minh AutoCAD năm Kho hàng Còn năm 2015, Nho really helps Prop of the program Autodesk display the public khai may know what the new in version will be. Do not know if it is one sai Lâm Tự them or a Chiến Lược improve nhận expressions before tin tức of this program. Su that is the Nghiên look up giup this can be easy to find Đặng AutoCAD 2015 Command new and provide a variant cho AutoCAD LT 2015.
 
Here we display list of this the table. Words now know what the following the Translation of the commands with the version Castilian, but sure chan variables systems Văn Như old. Ngoai ra, such as you have known, in any version / language of AutoCAD may be started with the commands tiếng Anh, just simple is the setting "_" (underscore below). Me that is if you were used with AutoCAD tiếng Nhật, tiếng Pháp Xem, or Đức, we just need to write a command line _line cho implemented.
 
This is the following a command in new AutoCAD 2015.
 
If you want to know what the nothing at a one of them, use in doubt chan to register on channels of we above youtube, where, which we would fail available for any phim at a new features of AutoCAD 2015.
 
GEOMAPIMAGE
GEOMAPIMAGEUPDATE
Newtab
ONLINEAUTOCAD360
PMTOOGLE
POINTCLOUDCOLORMAP
POINTCLOUDCROP
POINTCLOUDMANAGER
POINTCLOUDMANAGERCLOSE
POINTCLOUDSTYLIZE
POINTCLOUDUNCROP
PTYPE
TextAlign
RECAP
AutoCAD LT 2015: Trọng all commands, can only the following are part of AutoCAD LT 2015
 
GEOMAPIMAGE
GEOMAPIMAGEUPDATE
Newtab
ONLINEAUTOCAD360
PTYPE
TextAlign
AutoCAD 2015: variable 'new system
 
ColorTheme
COMMANDPREVIEW
COMPLEXLTPREVIEW
HIGHLIGHTSMOOTHING
HPLINETYPE
LAYOUTTAB
MTEXTAUTOSTACK
MTEXTDETECTSPACE
NEWTABMODE
ORBITAUTOTARGET
OSNAPOVERRIDE
PCMSTATE
POINTCLOUDLIGHTING
POINTCLOUDLIGHTSOURCE
POINTCLOUDLOD
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY
POINTCLOUDPOINTSIZE
POINTCLOUDSHADING
POINTCLOUDVISRETAIN
SortOrder
STATUSBARSTATE
TEXTALIGNMODE
TEXTALIGNSPACING
TEXTALLCAPS
TEXTAUTOCORRECTCAPS
AutoCAD LT 2015: variable 'new system
 
ColorTheme
COMMANDPREVIEW
COMPLEXLTPREVIEW
HIGHLIGHTSMOOTHING
HPLINETYPE
LAYOUTTAB
MTEXTAUTOSTACK
MTEXTDETECTSPACE
NEWTABMODE
OSNAPOVERRIDE
POINTCLOUDLIGHTING
POINTCLOUDLIGHTSOURCE
POINTCLOUDLOD
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY
POINTCLOUDPOINTSIZE
POINTCLOUDSHADING
POINTCLOUDVISRETAIN
SortOrder
STATUSBARSTATE
TEXTALIGNMODE
TEXTALIGNSPACING
TEXTALLCAPS
TEXTAUTOCORRECTCAPS
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
svba1608    624

Có ai biết Autocad 2015 có lệnh filter hay không không?

 

Mình gõ "fi" rồi thử hẳn "filter" mà chẳng thấy đâu cả.

 

Cảm ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
sgcq    701

Có ai biết Autocad 2015 có lệnh filter hay không không?

 

Mình gõ "fi" rồi thử hẳn "filter" mà chẳng thấy đâu cả.

 

Cảm ơn!

:D :D :D

Hai lúa không rõ, tại nghỉ chơi với 2015 lâu rồi. Nhưng 2017 thì vẫn xài bình thường.

:D :D :D

 

 

Sao website của bạn không chừa chổ để ... spam nhỉ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
svba1608    624

:D :D :D

Hai lúa không rõ, tại nghỉ chơi với 2015 lâu rồi. Nhưng 2017 thì vẫn xài bình thường.

:D :D :D

 

 

Sao website của bạn không chừa chổ để ... spam nhỉ?

 

Tất nhiên là chỉ có mình đi spam website của người khác, chứ ko để người khác spam website mình :)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
haanh    1.587

Có ai biết Autocad 2015 lệnh filter hay không không?

 

Mình gõ "fi" rồi thử hẳn "filter" mà chẳng thấy đâu cả.

 

Cảm ơn!

 

Đáp án đúng là không không, chị Svba1608 ạ!

kk.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
svba1608    624

Cảm ơn haanh nhé!

 

Mình cũng đã google bằng cả tiếng Anh tiếng Việt đủ kiểu trước khi hỏi.

 

Nhóm Cadviet trên Facebook cũng bày cho mình mấy cách mà không ăn thua.

 

Chắc có lẽ do mình dùng Cad trên Macbook nên nó thiếu lệnh này so với Cad trên Window chăng?

 

 

 

 

Đáp án đúng là không không, chị Svba1608 ạ!

kk.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach    1.442

Có ai biết Autocad 2015 có lệnh filter hay không không?

 

Mình gõ "fi" rồi thử hẳn "filter" mà chẳng thấy đâu cả.

 

Cảm ơn!

Cad 2015 trên windows có đây:  Cad2015_filter.png

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×