Đến nội dung


thanhtam_1990

Đăng ký: 13 Apr 2013
Offline Đăng nhập: Aug 16 2017 09:51 AM
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cần List Vẽ Đường Line Có Thể Cộng Trừ

13 August 2017 - 11:09 AM

-Mình cần một list dùng lệnh line có thể nhập công thức cộng trừ trong quá trình vẽ.ví dụ: nhập lệnh line kích điểm 1 nhập 400 đường thiếp theo có thể nhập 800-400=400 để ra đường 400 tiếp theo

-Vì mình thấy dùng lệnh line truyền thống không thể nhập công thức cộng trừ như vậy được mong ae có thể phát triển ra thêm, thank ae đã đọc bài