Đến nội dung


thanhtam_1990

Đăng ký: 13 Apr 2013
Offline Đăng nhập: Apr 29 2017 12:24 PM
-----

Chủ đề của tôi gửi

Logo Ảnh Không Hiện Khi Thoát Môi Trường Block

29 April 2017 - 09:55 AM

Mấy bạn cho mình hỏi vấn đề này mình gặp phải là: khi mình chèn ảnh logo vào trong block thì thấy ảnh nhưng khi save thoát ra khỏi môi trường block thì logo ảnh không hiện. mong mấy bạn ai gặp như mình cho mình hướng giải quyết, thank ae.