Đến nội dung


ketxu

Đăng ký: 17 Nov 2008
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 09:54 PM
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cách Xóa 1 Đối Tượng Nhất Định

Hôm qua, 10:10 AM

Qselect, Select Similar, Filter, SSX,Getsel, layiso ... Có hàng tỉ thứ để làm việc của bạn ^^ Làm việc với bình đồ thì những thao tác chọn đối tượng theo bộ lọc bạn nên nắm vững