Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Cơ khí

Góc dành cho kỹ sư cơ khí

950 chủ đề trong diễn đàn này

  • 108 trả lời
  • 119.710 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 86 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 9.312 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 169 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 47 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 126 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 140 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 159 lượt xem
 1. gia công cơ khí

  • 0 trả lời
  • 89 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 120 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 11.677 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 144 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 211 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 214 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.467 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 191 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 193 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 266 lượt xem
 2. Plate 'n' Sheet Version 4

  • 15 trả lời
  • 38.882 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 154 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 228 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 10.910 lượt xem
  • 18 trả lời
  • 20.534 lượt xem
 3. CAD 2D cho chi tiết nối

  • 0 trả lời
  • 167 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 226 lượt xem
×