Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

356 chủ đề trong diễn đàn này

  • 32 trả lời
  • 160.927 lượt xem
  • 192 trả lời
  • 163.832 lượt xem
  • 78 trả lời
  • 247.176 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 129.858 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 36.548 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 65.317 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 3.767 lượt xem
  • 34 trả lời
  • 209.714 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 12.333 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.980 lượt xem
 3. Xin bản vẽ giáo treo

  • 4 trả lời
  • 3.060 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 8.700 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 988 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 52.280 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.912 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 50.700 lượt xem
 4. Bể bơi thông minh

  • 24 trả lời
  • 23.815 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 8.048 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 747 lượt xem
 5. 3D Block in use (3D)

  • 28 trả lời
  • 12.255 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 7.519 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 790 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 42.617 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 656 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 2.525 lượt xem
×