Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

359 chủ đề trong diễn đàn này

  • 32 trả lời
  • 162.891 lượt xem
  • 192 trả lời
  • 167.205 lượt xem
  • 78 trả lời
  • 250.290 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 132.445 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 37.169 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 66.723 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 17.361 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 3.216 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 12.540 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 11.278 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 678 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 573 lượt xem
 3. BẢN VẼ BỒN HOA

  • 0 trả lời
  • 230 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 4.173 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 12.567 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 9.061 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.196 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 52.725 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 2.725 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 52.121 lượt xem
 4. Bể bơi thông minh

  • 24 trả lời
  • 24.565 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 9.140 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 990 lượt xem
 5. 3D Block in use (3D)

  • 28 trả lời
  • 12.960 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 7.942 lượt xem
×