Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

358 chủ đề trong diễn đàn này

  • 192 trả lời
  • 159.704 lượt xem
  • 78 trả lời
  • 242.382 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 157.853 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 126.730 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 35.829 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 63.638 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 8.065 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 167 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 285 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 687 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 51.508 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 704 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 47.472 lượt xem
 3. Bể bơi thông minh

  • 24 trả lời
  • 22.886 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 5.268 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 438 lượt xem
 4. 3D Block in use (3D)

  • 28 trả lời
  • 11.195 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 3.291 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 7.096 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 497 lượt xem
  • 32 trả lời
  • 203.543 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 39.631 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 440 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.583 lượt xem
 5. Font SHX

  • 14 trả lời
  • 62.990 lượt xem
×