Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

354 chủ đề trong diễn đàn này

  • 192 trả lời
  • 154.876 lượt xem
  • 78 trả lời
  • 237.250 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 150.924 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 124.516 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 35.149 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 62.722 lượt xem
 3. Bể bơi thông minh

  • 24 trả lời
  • 22.055 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 567 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 226 lượt xem
 4. 3D Block in use (3D)

  • 28 trả lời
  • 10.445 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 3.030 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 6.628 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 253 lượt xem
  • 32 trả lời
  • 192.504 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 36.897 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 253 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 697 lượt xem
 5. Font SHX

  • 14 trả lời
  • 62.396 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 207 lượt xem
 6. Xin file Cad "Máy cào bóc"

  • 0 trả lời
  • 278 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 242 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 303 lượt xem
  • 15 trả lời
  • 26.540 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 9.427 lượt xem
  • 22 trả lời
  • 244.124 lượt xem
×