Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

356 chủ đề trong diễn đàn này

  • 192 trả lời
  • 157.348 lượt xem
  • 78 trả lời
  • 239.997 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 154.766 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 125.457 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 35.416 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 62.957 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 96 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 50.743 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 301 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 45.666 lượt xem
 3. Bể bơi thông minh

  • 24 trả lời
  • 22.439 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 3.458 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 324 lượt xem
 4. 3D Block in use (3D)

  • 28 trả lời
  • 10.786 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 3.142 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 6.906 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 388 lượt xem
  • 32 trả lời
  • 200.034 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 38.465 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 321 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.125 lượt xem
 5. Font SHX

  • 14 trả lời
  • 62.597 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 261 lượt xem
 6. Xin file Cad "Máy cào bóc"

  • 0 trả lời
  • 399 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 305 lượt xem
×