Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

346 chủ đề trong diễn đàn này

  • 215 trả lời
  • 145.617 lượt xem
  • 77 trả lời
  • 229.273 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 137.769 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 121.818 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 34.329 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 61.689 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 8.380 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 173.163 lượt xem
  • 22 trả lời
  • 212.467 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 201 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 158 lượt xem
  • 13 trả lời
  • 36.510 lượt xem
 3. ống đổ rác

  • 15 trả lời
  • 9.878 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.411 lượt xem
  • 13 trả lời
  • 25.986 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 5.748 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 5.124 lượt xem
  • 9 trả lời
  • 8.717 lượt xem
 4. Block Super Hatch

  • 6 trả lời
  • 10.336 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 11.166 lượt xem
  • 23 trả lời
  • 59.405 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 11.042 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 9.550 lượt xem
 5. Share-Block cửa đa dạng

  • 8 trả lời
  • 18.735 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 10.510 lượt xem
×