Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

356 chủ đề trong diễn đàn này

  • 192 trả lời
  • 158.315 lượt xem
  • 78 trả lời
  • 240.911 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 156.402 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 125.963 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 35.636 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 63.285 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 435 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 51.163 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 414 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 46.255 lượt xem
 3. Bể bơi thông minh

  • 24 trả lời
  • 22.611 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 4.052 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 381 lượt xem
 4. 3D Block in use (3D)

  • 28 trả lời
  • 10.950 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 3.215 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 6.990 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 445 lượt xem
  • 32 trả lời
  • 201.417 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 38.858 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 379 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.240 lượt xem
 5. Font SHX

  • 14 trả lời
  • 62.821 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 307 lượt xem
 6. Xin file Cad "Máy cào bóc"

  • 0 trả lời
  • 449 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 364 lượt xem
×