Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

346 chủ đề trong diễn đàn này

  • 209 trả lời
  • 142.766 lượt xem
  • 77 trả lời
  • 226.569 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 134.836 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 121.203 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 34.083 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 61.521 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 72 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 41 lượt xem
  • 30 trả lời
  • 166.909 lượt xem
  • 20 trả lời
  • 203.839 lượt xem
  • 13 trả lời
  • 34.578 lượt xem
 3. ống đổ rác

  • 15 trả lời
  • 9.729 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.267 lượt xem
  • 13 trả lời
  • 24.916 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 5.545 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 4.807 lượt xem
  • 9 trả lời
  • 8.440 lượt xem
 4. Block Super Hatch

  • 6 trả lời
  • 10.208 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 10.685 lượt xem
  • 23 trả lời
  • 59.084 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 10.748 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 9.428 lượt xem
 5. Share-Block cửa đa dạng

  • 8 trả lời
  • 18.294 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 10.140 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 10.132 lượt xem
×