Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

357 chủ đề trong diễn đàn này

  • 192 trả lời
  • 160.453 lượt xem
  • 78 trả lời
  • 243.211 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 158.484 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 127.294 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 35.984 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 63.870 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 433 lượt xem
 3. Xin bản vẽ giáo treo

  • 4 trả lời
  • 2.564 lượt xem
  • 33 trả lời
  • 204.965 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 8.377 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 740 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 51.681 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 913 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 48.205 lượt xem
 4. Bể bơi thông minh

  • 24 trả lời
  • 23.049 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 5.858 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 476 lượt xem
 5. 3D Block in use (3D)

  • 28 trả lời
  • 11.360 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 3.329 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 7.201 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 533 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 40.172 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 488 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.734 lượt xem
 6. Font SHX

  • 14 trả lời
  • 63.168 lượt xem
×