Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

356 chủ đề trong diễn đàn này

  • 32 trả lời
  • 160.240 lượt xem
  • 192 trả lời
  • 163.052 lượt xem
  • 78 trả lời
  • 246.248 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 129.237 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 36.376 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 65.034 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 12.240 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.543 lượt xem
 3. Xin bản vẽ giáo treo

  • 4 trả lời
  • 2.907 lượt xem
  • 33 trả lời
  • 208.218 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 8.599 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 915 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 52.079 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.545 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 49.832 lượt xem
 4. Bể bơi thông minh

  • 24 trả lời
  • 23.575 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 7.313 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 664 lượt xem
 5. 3D Block in use (3D)

  • 28 trả lời
  • 11.975 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 3.456 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 7.425 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 689 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 41.770 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 601 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 2.254 lượt xem
×