Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

359 chủ đề trong diễn đàn này

  • 32 trả lời
  • 161.563 lượt xem
  • 192 trả lời
  • 164.809 lượt xem
  • 78 trả lời
  • 248.182 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 130.611 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 36.798 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 65.680 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 245 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 148 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 129 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 4.039 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 12.418 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.486 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 8.858 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.084 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 52.454 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 2.220 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 51.369 lượt xem
 3. Bể bơi thông minh

  • 24 trả lời
  • 24.067 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 8.593 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 841 lượt xem
 4. 3D Block in use (3D)

  • 28 trả lời
  • 12.554 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 7.677 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 868 lượt xem
  • 32 trả lời
  • 211.073 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 43.446 lượt xem
×