Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

356 chủ đề trong diễn đàn này

  • 192 trả lời
  • 161.790 lượt xem
  • 78 trả lời
  • 244.867 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 159.308 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 128.282 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 36.164 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 64.508 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.018 lượt xem
 3. Xin bản vẽ giáo treo

  • 4 trả lời
  • 2.716 lượt xem
  • 33 trả lời
  • 206.538 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 8.482 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 823 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 51.886 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.191 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 48.996 lượt xem
 4. Bể bơi thông minh

  • 24 trả lời
  • 23.285 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 6.582 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 542 lượt xem
 5. 3D Block in use (3D)

  • 28 trả lời
  • 11.628 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 3.397 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 7.326 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 604 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 40.877 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 545 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.959 lượt xem
 6. Font SHX

  • 14 trả lời
  • 63.383 lượt xem
×