Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

355 chủ đề trong diễn đàn này

  • 192 trả lời
  • 156.447 lượt xem
  • 78 trả lời
  • 239.174 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 153.626 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 125.063 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 35.293 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 62.855 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 50.372 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 186 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 44.721 lượt xem
 3. Bể bơi thông minh

  • 24 trả lời
  • 22.295 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 2.063 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 285 lượt xem
 4. 3D Block in use (3D)

  • 28 trả lời
  • 10.665 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 3.093 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 6.820 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 344 lượt xem
  • 32 trả lời
  • 197.416 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 37.955 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 295 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 961 lượt xem
 5. Font SHX

  • 14 trả lời
  • 62.526 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 239 lượt xem
 6. Xin file Cad "Máy cào bóc"

  • 0 trả lời
  • 331 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 280 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 352 lượt xem
×