Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Xin file - Share file

Cần file, xin, Có file, share

1.368 chủ đề trong diễn đàn này

  • 155 trả lời
  • 143.796 lượt xem
  • 95 trả lời
  • 173.827 lượt xem
 1. Cần dữ liệu

  • 70 trả lời
  • 27.780 lượt xem
  • 45 trả lời
  • 4.070 lượt xem
  • 41 trả lời
  • 24.202 lượt xem
  • 40 trả lời
  • 9.975 lượt xem
  • 38 trả lời
  • 16.806 lượt xem
  • 37 trả lời
  • 4.084 lượt xem
 2. giúp đỡ e bài này

  • 34 trả lời
  • 5.244 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 62.435 lượt xem
  • 30 trả lời
  • 65.132 lượt xem
  • 29 trả lời
  • 32.106 lượt xem
 3. Xin-CT vách kính khung chìm

  • 29 trả lời
  • 40.810 lượt xem
  • 28 trả lời
  • 37.938 lượt xem
  • 28 trả lời
  • 30.033 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 5.571 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 6.882 lượt xem
  • 23 trả lời
  • 59.778 lượt xem
  • 23 trả lời
  • 22.305 lượt xem
  • 23 trả lời
  • 6.326 lượt xem
 4. Xref lồng vào block ATT

  • 23 trả lời
  • 3.498 lượt xem
  • 23 trả lời
  • 2.465 lượt xem
  • 22 trả lời
  • 62.784 lượt xem
  • 22 trả lời
  • 14.211 lượt xem
  • 22 trả lời
  • 31.122 lượt xem
×