Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

San nền - Giao thông

Đăng nhập để thực hiện theo  

dành cho bộ môn san nền, giao tiếp, trắc địa, ...

232 chủ đề trong diễn đàn này

  • 12 trả lời
  • 34.275 lượt xem
 1. AutoDesk Land Desktop

  • 102 trả lời
  • 118.235 lượt xem
 2. Civil3D200x

  • 58 trả lời
  • 65.851 lượt xem
  • 27 trả lời
  • 77.096 lượt xem
  • 63 trả lời
  • 72.600 lượt xem
 3. Phần mềm CADoverlay2002

  • 49 trả lời
  • 51.042 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 317 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 119 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 79 lượt xem
  • 21 trả lời
  • 48.128 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 186 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 8.187 lượt xem
 4. Lỗi nội suy cao độ trong HS

  • 32 trả lời
  • 14.494 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 426 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 280 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 326 lượt xem
 5. Xin bộ cài Civil 3D 2008

  • 0 trả lời
  • 270 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 689 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 12.481 lượt xem
 6. Phần mềm 12D

  • 9 trả lời
  • 5.163 lượt xem
 7. Lấy toạ độ X,Y cùng lúc

  • 16 trả lời
  • 17.590 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 13.763 lượt xem
 8. auto land deskop 2009

  • 9 trả lời
  • 13.239 lượt xem
 9. Autodesk land desktop 2008

  • 8 trả lời
  • 13.003 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 12.551 lượt xem
Đăng nhập để thực hiện theo  
×