Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

San nền - Giao thông

Đăng nhập để thực hiện theo  

dành cho bộ môn san nền, giao tiếp, trắc địa, ...

235 chủ đề trong diễn đàn này

  • 12 trả lời
  • 34.940 lượt xem
 1. AutoDesk Land Desktop

  • 102 trả lời
  • 120.508 lượt xem
 2. Civil3D200x

  • 58 trả lời
  • 67.107 lượt xem
  • 27 trả lời
  • 79.435 lượt xem
  • 63 trả lời
  • 73.590 lượt xem
 3. Phần mềm CADoverlay2002

  • 49 trả lời
  • 51.607 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 41 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 11.618 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 934 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 13.030 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 895 lượt xem
  • 22 trả lời
  • 49.350 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 755 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 241 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 204 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 347 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 8.570 lượt xem
 4. Lỗi nội suy cao độ trong HS

  • 32 trả lời
  • 15.492 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 653 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 394 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 444 lượt xem
 5. Xin bộ cài Civil 3D 2008

  • 0 trả lời
  • 394 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 999 lượt xem
 6. Phần mềm 12D

  • 9 trả lời
  • 5.607 lượt xem
 7. Lấy toạ độ X,Y cùng lúc

  • 16 trả lời
  • 19.065 lượt xem
Đăng nhập để thực hiện theo  
×