Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet

San nền - Giao thông

Đăng nhập để thực hiện theo  

dành cho bộ môn san nền, giao tiếp, trắc địa, ...

226 chủ đề trong diễn đàn này

  • 12 trả lời
  • 33.300 lượt xem
 1. AutoDesk Land Desktop

  • 102 trả lời
  • 115.264 lượt xem
 2. Civil3D200x

  • 58 trả lời
  • 64.398 lượt xem
  • 27 trả lời
  • 74.892 lượt xem
  • 63 trả lời
  • 71.319 lượt xem
 3. Phần mềm CADoverlay2002

  • 49 trả lời
  • 50.092 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 111 lượt xem
 4. Lỗi nội suy cao độ trong HS

  • 31 trả lời
  • 12.979 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 85 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 240 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 12.011 lượt xem
 5. Phần mềm 12D

  • 9 trả lời
  • 4.631 lượt xem
 6. Lấy toạ độ X,Y cùng lúc

  • 16 trả lời
  • 15.778 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 13.267 lượt xem
 7. auto land deskop 2009

  • 9 trả lời
  • 13.036 lượt xem
 8. Autodesk land desktop 2008

  • 8 trả lời
  • 12.735 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 12.307 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 15.321 lượt xem
  • 13 trả lời
  • 28.922 lượt xem
 9. Lệnh ẩn đối tượng

  • 10 trả lời
  • 30.981 lượt xem
  • 9 trả lời
  • 24.269 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 13.010 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 10.924 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 8.510 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 8.538 lượt xem
Đăng nhập để thực hiện theo  
×