Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

San nền - Giao thông

Đăng nhập để thực hiện theo  

dành cho bộ môn san nền, giao tiếp, trắc địa, ...

234 chủ đề trong diễn đàn này

  • 12 trả lời
  • 34.774 lượt xem
 1. AutoDesk Land Desktop

  • 102 trả lời
  • 120.096 lượt xem
 2. Civil3D200x

  • 58 trả lời
  • 66.975 lượt xem
  • 27 trả lời
  • 79.152 lượt xem
  • 63 trả lời
  • 73.462 lượt xem
 3. Phần mềm CADoverlay2002

  • 49 trả lời
  • 51.501 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 820 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 12.978 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 716 lượt xem
  • 22 trả lời
  • 49.154 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 678 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 226 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 189 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 324 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 8.515 lượt xem
 4. Lỗi nội suy cao độ trong HS

  • 32 trả lời
  • 15.285 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 613 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 381 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 433 lượt xem
 5. Xin bộ cài Civil 3D 2008

  • 0 trả lời
  • 374 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 931 lượt xem
 6. Phần mềm 12D

  • 9 trả lời
  • 5.484 lượt xem
 7. Lấy toạ độ X,Y cùng lúc

  • 16 trả lời
  • 18.725 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 14.014 lượt xem
 8. auto land deskop 2009

  • 9 trả lời
  • 13.407 lượt xem
Đăng nhập để thực hiện theo  
×