Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet

San nền - Giao thông

Đăng nhập để thực hiện theo  

dành cho bộ môn san nền, giao tiếp, trắc địa, ...

223 chủ đề trong diễn đàn này

  • 6 trả lời
  • 27.395 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 33.062 lượt xem
 1. AutoDesk Land Desktop

  • 102 trả lời
  • 114.410 lượt xem
 2. Civil3D200x

  • 58 trả lời
  • 64.093 lượt xem
  • 27 trả lời
  • 74.206 lượt xem
  • 63 trả lời
  • 71.052 lượt xem
 3. Phần mềm CADoverlay2002

  • 49 trả lời
  • 49.910 lượt xem
 4. Phần mềm 12D

  • 9 trả lời
  • 4.455 lượt xem
 5. Lấy toạ độ X,Y cùng lúc

  • 16 trả lời
  • 15.280 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 13.114 lượt xem
 6. auto land deskop 2009

  • 9 trả lời
  • 12.953 lượt xem
 7. Autodesk land desktop 2008

  • 8 trả lời
  • 12.650 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 12.233 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 14.372 lượt xem
  • 13 trả lời
  • 28.546 lượt xem
 8. Lệnh ẩn đối tượng

  • 10 trả lời
  • 29.103 lượt xem
  • 9 trả lời
  • 23.507 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 12.801 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 10.729 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 8.428 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 8.405 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 11.582 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 9.151 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 42.289 lượt xem
 9. Phần mềm san nền SCRAPE 1.0

  • 38 trả lời
  • 37.448 lượt xem
Đăng nhập để thực hiện theo  
×