Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

San nền - Giao thông

Đăng nhập để thực hiện theo  

dành cho bộ môn san nền, giao tiếp, trắc địa, ...

233 chủ đề trong diễn đàn này

  • 12 trả lời
  • 34.542 lượt xem
 1. AutoDesk Land Desktop

  • 102 trả lời
  • 119.188 lượt xem
 2. Civil3D200x

  • 58 trả lời
  • 66.380 lượt xem
  • 27 trả lời
  • 78.639 lượt xem
  • 63 trả lời
  • 72.982 lượt xem
 3. Phần mềm CADoverlay2002

  • 49 trả lời
  • 51.322 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 426 lượt xem
  • 22 trả lời
  • 48.888 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 564 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 169 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 132 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 250 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 8.428 lượt xem
 4. Lỗi nội suy cao độ trong HS

  • 32 trả lời
  • 14.985 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 515 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 323 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 372 lượt xem
 5. Xin bộ cài Civil 3D 2008

  • 0 trả lời
  • 319 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 835 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 12.674 lượt xem
 6. Phần mềm 12D

  • 9 trả lời
  • 5.384 lượt xem
 7. Lấy toạ độ X,Y cùng lúc

  • 16 trả lời
  • 18.429 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 13.922 lượt xem
 8. auto land deskop 2009

  • 9 trả lời
  • 13.319 lượt xem
 9. Autodesk land desktop 2008

  • 8 trả lời
  • 13.064 lượt xem
Đăng nhập để thực hiện theo  
×