Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

San nền - Giao thông

Đăng nhập để thực hiện theo  

dành cho bộ môn san nền, giao tiếp, trắc địa, ...

233 chủ đề trong diễn đàn này

  • 12 trả lời
  • 34.459 lượt xem
 1. AutoDesk Land Desktop

  • 102 trả lời
  • 118.839 lượt xem
 2. Civil3D200x

  • 58 trả lời
  • 66.166 lượt xem
  • 27 trả lời
  • 78.097 lượt xem
  • 63 trả lời
  • 72.838 lượt xem
 3. Phần mềm CADoverlay2002

  • 49 trả lời
  • 51.219 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 212 lượt xem
  • 22 trả lời
  • 48.716 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 482 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 144 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 115 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 225 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 8.336 lượt xem
 4. Lỗi nội suy cao độ trong HS

  • 32 trả lời
  • 14.764 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 483 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 303 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 351 lượt xem
 5. Xin bộ cài Civil 3D 2008

  • 0 trả lời
  • 302 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 787 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 12.614 lượt xem
 6. Phần mềm 12D

  • 9 trả lời
  • 5.308 lượt xem
 7. Lấy toạ độ X,Y cùng lúc

  • 16 trả lời
  • 18.136 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 13.851 lượt xem
 8. auto land deskop 2009

  • 9 trả lời
  • 13.281 lượt xem
 9. Autodesk land desktop 2008

  • 8 trả lời
  • 13.034 lượt xem
Đăng nhập để thực hiện theo  
×