Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Sử dụng AutoCAD

Thảo luận mọi vấn đề về AutoCAD

13.795 chủ đề trong diễn đàn này

  • 152 trả lời
  • 243.731 lượt xem
  • 55 trả lời
  • 72.544 lượt xem
  • 289 trả lời
  • 284.346 lượt xem
  • 338 trả lời
  • 522.528 lượt xem
  • 79 trả lời
  • 153.525 lượt xem
 1. Lệnh Xref,

  • 123 trả lời
  • 350.252 lượt xem
 2. Tính năng hay của Block

  • 234 trả lời
  • 231.017 lượt xem
 3. Đố vui

  • 1.734 trả lời
  • 354.694 lượt xem
  • 39 trả lời
  • 1.087 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 56 lượt xem
 4. Cập nhật block cho xref

  • 4 trả lời
  • 114 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 61 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 103 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 115 lượt xem
 5. Tìm lisp cad

  • 1 trả lời
  • 87 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 94 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 5.330 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 95 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 723 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 138 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 198 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 279 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 248 lượt xem
 6. acad.pat can't find file

  • 10 trả lời
  • 20.199 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 869 lượt xem
×