Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Sử dụng AutoCAD

Thảo luận mọi vấn đề về AutoCAD

13.798 chủ đề trong diễn đàn này

  • 8 trả lời
  • 15.942 lượt xem
  • 37 trả lời
  • 98.274 lượt xem
  • 58 trả lời
  • 99.803 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 7.999 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 31.027 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 9.432 lượt xem
 1. Tọa độ màn hình CAD

  • 5 trả lời
  • 3.488 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 3.142 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 16.027 lượt xem
 2. Dim

  • 47 trả lời
  • 25.283 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 7.090 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 8.761 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 2.166 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.969 lượt xem
  • 368 trả lời
  • 328.025 lượt xem
  • 36 trả lời
  • 7.963 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 27.307 lượt xem
 3. Hatch

  • 190 trả lời
  • 280.236 lượt xem
  • 32 trả lời
  • 62.975 lượt xem
 4. Polyline

  • 11 trả lời
  • 8.635 lượt xem
 5. Trim và Extend

  • 15 trả lời
  • 22.260 lượt xem
 6. Tiếng Việt trong AutoCAD

  • 139 trả lời
  • 172.210 lượt xem
 7. In bản vẽ trong AutoCAD

  • 165 trả lời
  • 160.250 lượt xem
×