Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

AutoLisp

AutoCAD trở nên nhanh hơn, diệu kỳ hơn bởi AutoLisp


[Code] bằng [lisp]

4.919 chủ đề trong diễn đàn này

  • 58 trả lời
  • 46.506 lượt xem
 1. Thêm node vào đường Pline

  • 76 trả lời
  • 45.786 lượt xem
  • 209 trả lời
  • 44.540 lượt xem
  • 41 trả lời
  • 44.299 lượt xem
  • 101 trả lời
  • 44.124 lượt xem
  • 64 trả lời
  • 42.991 lượt xem
 2. xin lisp san nền

  • 35 trả lời
  • 42.338 lượt xem
  • 145 trả lời
  • 41.316 lượt xem
  • 133 trả lời
  • 40.427 lượt xem
  • 36 trả lời
  • 40.106 lượt xem
  • 103 trả lời
  • 39.767 lượt xem
  • 143 trả lời
  • 39.681 lượt xem
  • 54 trả lời
  • 39.426 lượt xem
  • 69 trả lời
  • 38.382 lượt xem
 3. Xin lisp về đếm block

  • 29 trả lời
  • 38.256 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 37.777 lượt xem
  • 44 trả lời
  • 37.316 lượt xem
  • 53 trả lời
  • 37.293 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 37.284 lượt xem
  • 20 trả lời
  • 37.246 lượt xem
  • 80 trả lời
  • 36.774 lượt xem
  • 17 trả lời
  • 36.195 lượt xem
  • 18 trả lời
  • 35.814 lượt xem
 4. chuyển các line thành pline

  • 4 trả lời
  • 35.794 lượt xem
  • 48 trả lời
  • 35.252 lượt xem
×