Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Góp ý xây dựng

Đăng nhập để thực hiện theo  

Đóng góp ý kiến quý báu nhằm phát triển diễn đàn


Diễn đàn_forum_58_rulestitle

Lưu ý: Góp ý xây dựng là nơi người gửi ý kiến về diễn đàn. Could not bài viết bài viết to CAD in this mục!

151 chủ đề trong diễn đàn này

 1. Thiếu nút THANKS

  • 13 trả lời
  • 3.481 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 3.507 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 2.770 lượt xem
 2. Thẻ [SPOIL]

  • 2 trả lời
  • 1.811 lượt xem
 3. Ý nghĩa của Views

  • 2 trả lời
  • 2.075 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 2.817 lượt xem
 4. CODE AutoLisp

  • 1 trả lời
  • 3.161 lượt xem
 5. Tự động truy nhập 4rum

  • 2 trả lời
  • 1.629 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.795 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.091 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.964 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.833 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.265 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 2.139 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.388 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.571 lượt xem
 6. Ký hiệu của bài viết

  • 1 trả lời
  • 2.303 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 2.925 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.807 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.809 lượt xem
 7. Vấn đề về nút :"Thanks"

  • 11 trả lời
  • 3.526 lượt xem
  • 17 trả lời
  • 4.247 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.996 lượt xem
 8. Các bài viết mới ??

  • 0 trả lời
  • 2.394 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 3.116 lượt xem
Đăng nhập để thực hiện theo  
×