Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Góp ý xây dựng

Đăng nhập để thực hiện theo  

Đóng góp ý kiến quý báu nhằm phát triển diễn đàn


Diễn đàn_forum_58_rulestitle

Lưu ý: Góp ý xây dựng là nơi người gửi ý kiến về diễn đàn. Could not bài viết bài viết to CAD in this mục!

151 chủ đề trong diễn đàn này

  • 1 trả lời
  • 11.037 lượt xem
  • 9 trả lời
  • 11.138 lượt xem
 1. CODE AutoLisp

  • 1 trả lời
  • 3.161 lượt xem
  • 17 trả lời
  • 4.247 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 2.770 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 11.908 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 2.736 lượt xem
 2. Diễn đàn hay là chợ

  • 9 trả lời
  • 4.841 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 3.215 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.809 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 1.946 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 2.584 lượt xem
  • 17 trả lời
  • 4.539 lượt xem
 3. Để cadviet phát triển

  • 2 trả lời
  • 1.887 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.824 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 9.874 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.795 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.091 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 10.016 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 10.245 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.797 lượt xem
 4. Font của diễn đàn bị lỗi

  • 2 trả lời
  • 2.009 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 3.250 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.833 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 9.999 lượt xem
Đăng nhập để thực hiện theo  
×