Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

366 chủ đề trong diễn đàn này

  • 3 trả lời
  • 2.732 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 577 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 3.576 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 393 lượt xem
 1. Xin file autocad

  • 0 trả lời
  • 418 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.423 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.045 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.459 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 712 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 431 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.357 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 404 lượt xem
 2. Nét chữ bị đậm

  • 3 trả lời
  • 584 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 604 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 856 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 580 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 544 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.205 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 506 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 4.499 lượt xem
 3. Giúp Em Đồ Gá Với Ạ

  • 14 trả lời
  • 8.077 lượt xem
  • 35 trả lời
  • 14.254 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 651 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 10.457 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 789 lượt xem
×