Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

351 chủ đề trong diễn đàn này

  • 1 trả lời
  • 1.117 lượt xem
 1. xin bản vẽ cad

  • 3 trả lời
  • 2.736 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 3.268 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.744 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.082 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 854 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 854 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.218 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.074 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.167 lượt xem
 2. Xin bản thiết kế cầu!

  • 2 trả lời
  • 828 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.081 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.794 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 959 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 716 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 7.260 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 734 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 911 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 989 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 608 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 627 lượt xem
 3. khoan lỗ cách đều

  • 60 trả lời
  • 4.912 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 1.321 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 486 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 5.126 lượt xem
×