Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

363 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 639 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.355 lượt xem
 1. Khi nào dùng tốc khi tiện

  • 1 trả lời
  • 616 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 557 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 600 lượt xem
 2. ký hiệu ren

  • 3 trả lời
  • 1.946 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.192 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.368 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 559 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 806 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 512 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 911 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 594 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.101 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.021 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 933 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.280 lượt xem
 3. bê tông cốt thép 1

  • 2 trả lời
  • 681 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 663 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 807 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.092 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.443 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 545 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 563 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 984 lượt xem
×