Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

363 chủ đề trong diễn đàn này

  • 6 trả lời
  • 1.510 lượt xem
 1. Giúp Em Với Ạ

  • 10 trả lời
  • 6.738 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.087 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.085 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.220 lượt xem
 2. Xin Giúp Đồ Án Ctm

  • 0 trả lời
  • 796 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.020 lượt xem
 3. Xin Hồ Sơ Kiến Trúc Nhà Hàng

  • 0 trả lời
  • 1.835 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.057 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 2.472 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 647 lượt xem
 4. Xin Giúp Layer Trong Cad

  • 1 trả lời
  • 810 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 850 lượt xem
 5. Xin Giúp Đỡ Máy Công Cụ

  • 4 trả lời
  • 1.685 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 675 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 2.475 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 1.729 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.603 lượt xem
 6. Hỏi Đồ Án Chế Tạo Máy

  • 3 trả lời
  • 922 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 2.025 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 1.809 lượt xem
 7. Đồ Án Ống Nối

  • 7 trả lời
  • 2.104 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.505 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 3.076 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 786 lượt xem
×