Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

363 chủ đề trong diễn đàn này

  • 6 trả lời
  • 1.480 lượt xem
 1. Giúp Em Với Ạ

  • 10 trả lời
  • 6.506 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.075 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.066 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.192 lượt xem
 2. Xin Giúp Đồ Án Ctm

  • 0 trả lời
  • 776 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.001 lượt xem
 3. Xin Hồ Sơ Kiến Trúc Nhà Hàng

  • 0 trả lời
  • 1.818 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.018 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 2.437 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 629 lượt xem
 4. Xin Giúp Layer Trong Cad

  • 1 trả lời
  • 795 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 829 lượt xem
 5. Xin Giúp Đỡ Máy Công Cụ

  • 4 trả lời
  • 1.602 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 662 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 2.426 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 1.685 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.587 lượt xem
 6. Hỏi Đồ Án Chế Tạo Máy

  • 3 trả lời
  • 904 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 1.979 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 1.781 lượt xem
 7. Đồ Án Ống Nối

  • 7 trả lời
  • 2.038 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.484 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 3.052 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 776 lượt xem
×