Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

353 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 1.476 lượt xem
 1. xin bản vẽ autocad

  • 1 trả lời
  • 1.176 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.177 lượt xem
 2. xin bản vẽ cad

  • 3 trả lời
  • 2.802 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 3.380 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.769 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.107 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 869 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 868 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.242 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.088 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.193 lượt xem
 3. Xin bản thiết kế cầu!

  • 2 trả lời
  • 837 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.098 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.815 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 974 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 727 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 7.536 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 747 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 931 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.010 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 622 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 643 lượt xem
 4. khoan lỗ cách đều

  • 60 trả lời
  • 5.164 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 1.336 lượt xem
×