Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

366 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 753 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.662 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 2.682 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 552 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 565 lượt xem
 1. ðồ án chi tiết máy

  • 4 trả lời
  • 1.183 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 656 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 570 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 748 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 1.167 lượt xem
  • 39 trả lời
  • 7.881 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 623 lượt xem
  • 19 trả lời
  • 2.011 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 1.097 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 533 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 578 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.322 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 883 lượt xem
 2. Xin bản vẽ

  • 1 trả lời
  • 855 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 734 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.701 lượt xem
 3. đô án chi tiet may

  • 1 trả lời
  • 1.040 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 690 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 1.642 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 3.481 lượt xem
×