Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

363 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 559 lượt xem
 1. cho e ý kiến với m,n

  • 0 trả lời
  • 583 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 542 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 579 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 542 lượt xem
 2. cho em xin bản vẽ

  • 0 trả lời
  • 592 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 786 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 616 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 748 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 514 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 517 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 504 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 932 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 505 lượt xem
 3. ace giúp đỡ e với

  • 0 trả lời
  • 506 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 756 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 673 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 523 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 957 lượt xem
 4. xin file cad

  • 0 trả lời
  • 621 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 792 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 815 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 762 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 520 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 661 lượt xem
×