Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

363 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 493 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.395 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 487 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 559 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 399 lượt xem
 1. xin bản vẽ

  • 0 trả lời
  • 695 lượt xem
 2. xin file cad

  • 0 trả lời
  • 790 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 683 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 409 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 311 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 484 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 318 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 377 lượt xem
 3. Xin Bản Vẽ

  • 0 trả lời
  • 466 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 407 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.113 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 468 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 504 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 716 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 750 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 565 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 547 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 644 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 547 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 677 lượt xem
×