Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

363 chủ đề trong diễn đàn này

  • 1 trả lời
  • 528 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.083 lượt xem
 1. phạm chuẩn thô

  • 1 trả lời
  • 1.013 lượt xem
 2. lượng dư gia công

  • 1 trả lời
  • 811 lượt xem
 3. Tốc khi mài và khi tiện

  • 1 trả lời
  • 663 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 540 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.279 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.253 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 557 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.390 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.306 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 542 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.739 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.180 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.222 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.347 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 944 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 925 lượt xem
 4. xin bản vẽ autocad

  • 1 trả lời
  • 1.277 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.798 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 12.989 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.085 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 14.274 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 943 lượt xem
 5. lỗi cad 2015

  • 1 trả lời
  • 962 lượt xem
×