Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

356 chủ đề trong diễn đàn này

  • 1 trả lời
  • 998 lượt xem
 1. phạm chuẩn thô

  • 1 trả lời
  • 885 lượt xem
 2. lượng dư gia công

  • 1 trả lời
  • 770 lượt xem
 3. Tốc khi mài và khi tiện

  • 1 trả lời
  • 623 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 503 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.223 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.176 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 517 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.312 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.271 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 495 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.665 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.118 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.230 lượt xem
 4. Xin File Cad Dàn Giáo Nêm

  • 1 trả lời
  • 3.924 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 896 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 881 lượt xem
 5. xin bản vẽ autocad

  • 1 trả lời
  • 1.210 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.592 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 12.883 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.032 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 14.063 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 884 lượt xem
 6. lỗi cad 2015

  • 1 trả lời
  • 844 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 906 lượt xem
×