Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

366 chủ đề trong diễn đàn này

  • 5 trả lời
  • 1.097 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 533 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 578 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 883 lượt xem
 1. Xin bản vẽ

  • 1 trả lời
  • 855 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 2.682 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 734 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.701 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 690 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 1.642 lượt xem
 2. đô án chi tiet may

  • 1 trả lời
  • 1.040 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.446 lượt xem
 3. cần giúp đỡ gấp

  • 1 trả lời
  • 945 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.246 lượt xem
  • 39 trả lời
  • 7.885 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 7.451 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 4.819 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 4.760 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 2.322 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.065 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.322 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.799 lượt xem
  • 15 trả lời
  • 7.569 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 824 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.573 lượt xem
×