Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

363 chủ đề trong diễn đàn này

 1. xin bản vẽ autocad

  • 1 trả lời
  • 1.277 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.268 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.266 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.265 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.265 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.253 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.243 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.236 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.222 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.222 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.222 lượt xem
 2. Xin Giúpđỡ Ạ

  • 3 trả lời
  • 1.214 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.213 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.203 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.192 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.180 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.178 lượt xem
 3. ðồ án chi tiết máy

  • 4 trả lời
  • 1.174 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.172 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 1.161 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.154 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.150 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 1.148 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.142 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.139 lượt xem
×