Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Bảng xếp hạng


Nội dung phổ biến

Hiển thị nội dung có danh tiếng cao nhất vì 01/02/2023 trong tất cả các lĩnh vực

  1. 1 điểm
    Nếu dùng lisp thì sẽ chuyên nghiệp hơn nhưng mình hướng dẫn bạn dùng lệnh có sẵn luôn đi. B1: Dùng txtexp để chuyển text thành dạng polyline. (lệnh này rất hay làm sai toạ độ và tỷ lệ của text cần Align lại, kích thước text cũng cần lớn khoảng trên 200 để nét polyline mượt hơn) B2: Dùng lệnh REG để đổi toàn bộ đối tượng về dạng region B3: Lệnh Union để nối các mảnh region liền lại với nhau B4: Lệnh Explode để phá các region về dạng line. (2 lần explode) Done!
Bảng thành tích này được đặt thành Tp. Hồ Chí Minh /GMT +07:00


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×