Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

thikb219

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  14
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Bài đăng được đăng bởi thikb219


 1. Chào mọi người, 

  Mình có một đoạn code để vẽ 1 đường thẳng như bên dưới : nhưng đoạn code đó chỉ vẽ được 1 line duy nhất, có cách nào để viết code vẽ được liên tục các đoạn line với số lần tuỳ thích và chỉ kết thúc lệnh vẽ line khi sử dụng phím "Esc" trên bàn phím không, mong mọi người giúp đỡ mình nha.

   

  sub vedoanline ()

  Dim returnPnt As Variant

   Dim basePnt As Variant

  returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Nhap: ")

  basePnt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(returnPnt, "nhap: ") 

  Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt1, returnPnt)

  lineobj.update

  end sub

   Dim returnPnt As Variant
   
   Dim returnPnt As Variant
   
   Dim returnPnt As Variant
   
   Dim returnPnt As Variant
   Dim basePnt As Variant
   Dim returnPnt As Variant
   Dim basePnt As Variant
  Public Sub DOCHIEUDAI()
  Dim lineObj As AcadLine
  Dim VUNG As Object
  Dim SOGIATRI As Integer
  On Error Resume Next
  Set ExcelApp = GetObject(, "Excel.Application")
  Dim objlayer As AcadLayer
  T = ExcelApp.ActiveCell.Row
   Dim returnPnt As Variant
   Dim basePnt As Variant
   Dim text As AcadText
  Dim textString As String
  Dim textHeight As Double
  Dim line As AcadLine
  Dim obj As AcadObject
  Dim pp
  ' TAO LAYER TUONG UNG VOI STT O BEN EXCEL
  I = ExcelApp.ActiveCell.Row
  If ExcelApp.Worksheets("SHEET1").CELLS(I, 25).Value = 0 Then
  Set thi1 = ActiveDocument.Layers.Add("T" & I)
  ActiveDocument.ActiveLayer = ActiveDocument.Layers("T" & I)
  textString = ("T" & I)
  textHeight = 250
             ' VE COT 1
  If ExcelApp.Worksheets("SHEET1").CELLS(T, 27).Value = 0 Then
       
  returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Nhap KTCOT1: ") 'NHAP DIEM DAU
  basePnt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(returnPnt, "KTCOT1: ") ' NHAP DIEM CUOI
  Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt1, returnPnt) ' ve DOAN THANG
                'Set lineObj = ThisDrawing.PaperSpace.AddLine(basePnt, returnPnt) ' kho cho hinh tren cad
  lineObj.color = 7 ' MAU CHO LINEOBJ
  lineObj.Update ' HIEN DAON THANG LINEOBJ LEN MAN HINH CAD
  KTC1 = lineObj.Length ' GAN CHIEU DAI DOAN THANG BANG BIEN DAILINE
  ExcelApp.Worksheets("SHEET1").CELLS(I, 31).Value = KTC1 ' GAN VAO COT 34 BEN EXCEL GIA TRI CHIEU DAI CUA LINE
  End If
  Public Sub DOCHIEUDAI()
  Dim lineObj As AcadLine
  Dim VUNG As Object
  Dim SOGIATRI As Integer
  On Error Resume Next
  Set ExcelApp = GetObject(, "Excel.Application")
  Dim objlayer As AcadLayer
  T = ExcelApp.ActiveCell.Row
   Dim returnPnt As Variant
   Dim basePnt As Variant
   Dim text As AcadText
  Dim textString As String
  Dim textHeight As Double
  Dim line As AcadLine
  Dim obj As AcadObject
  Dim pp
  ' TAO LAYER TUONG UNG VOI STT O BEN EXCEL
  I = ExcelApp.ActiveCell.Row
  If ExcelApp.Worksheets("SHEET1").CELLS(I, 25).Value = 0 Then
  Set thi1 = ActiveDocument.Layers.Add("T" & I)
  ActiveDocument.ActiveLayer = ActiveDocument.Layers("T" & I)
  textString = ("T" & I)
  textHeight = 250
             ' VE COT 1
  If ExcelApp.Worksheets("SHEET1").CELLS(T, 27).Value = 0 Then
       
  returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Nhap KTCOT1: ") 'NHAP DIEM DAU
  basePnt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(returnPnt, "KTCOT1: ") ' NHAP DIEM CUOI
  Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt1, returnPnt) ' ve DOAN THANG
                'Set lineObj = ThisDrawing.PaperSpace.AddLine(basePnt, returnPnt) ' kho cho hinh tren cad
  lineObj.color = 7 ' MAU CHO LINEOBJ
  lineObj.Update ' HIEN DAON THANG LINEOBJ LEN MAN HINH CAD
  KTC1 = lineObj.Length ' GAN CHIEU DAI DOAN THANG BANG BIEN DAILINE
  ExcelApp.Worksheets("SHEET1").CELLS(I, 31).Value = KTC1 ' GAN VAO COT 34 BEN EXCEL GIA TRI CHIEU DAI CUA LINE
  End If
  Public Sub DOCHIEUDAI()
  Dim lineObj As AcadLine
  Dim VUNG As Object
  Dim SOGIATRI As Integer
  On Error Resume Next
  Set ExcelApp = GetObject(, "Excel.Application")
  Dim objlayer As AcadLayer
  T = ExcelApp.ActiveCell.Row
   Dim returnPnt As Variant
   Dim basePnt As Variant
   Dim text As AcadText
  Dim textString As String
  Dim textHeight As Double
  Dim line As AcadLine
  Dim obj As AcadObject
  Dim pp
  ' TAO LAYER TUONG UNG VOI STT O BEN EXCEL
  I = ExcelApp.ActiveCell.Row
  If ExcelApp.Worksheets("SHEET1").CELLS(I, 25).Value = 0 Then
  Set thi1 = ActiveDocument.Layers.Add("T" & I)
  ActiveDocument.ActiveLayer = ActiveDocument.Layers("T" & I)
  textString = ("T" & I)
  textHeight = 250
             ' VE COT 1
  If ExcelApp.Worksheets("SHEET1").CELLS(T, 27).Value = 0 Then
       
  returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Nhap KTCOT1: ") 'NHAP DIEM DAU
  basePnt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(returnPnt, "KTCOT1: ") ' NHAP DIEM CUOI
  Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt1, returnPnt) ' ve DOAN THANG
                'Set lineObj = ThisDrawing.PaperSpace.AddLine(basePnt, returnPnt) ' kho cho hinh tren cad
  lineObj.color = 7 ' MAU CHO LINEOBJ
  lineObj.Update ' HIEN DAON THANG LINEOBJ LEN MAN HINH CAD
  KTC1 = lineObj.Length ' GAN CHIEU DAI DOAN THANG BANG BIEN DAILINE
  ExcelApp.Worksheets("SHEET1").CELLS(I, 31).Value = KTC1 ' GAN VAO COT 34 BEN EXCEL GIA TRI CHIEU DAI CUA LINE
  End If
  Public Sub DOCHIEUDAI()
  Dim lineObj As AcadLine
  Dim VUNG As Object
  Dim SOGIATRI As Integer
  On Error Resume Next
  Set ExcelApp = GetObject(, "Excel.Application")
  Dim objlayer As AcadLayer
  T = ExcelApp.ActiveCell.Row
   Dim returnPnt As Variant
   Dim basePnt As Variant
   Dim text As AcadText
  Dim textString As String
  Dim textHeight As Double
  Dim line As AcadLine
  Dim obj As AcadObject
  Dim pp
  ' TAO LAYER TUONG UNG VOI STT O BEN EXCEL
  I = ExcelApp.ActiveCell.Row
  If ExcelApp.Worksheets("SHEET1").CELLS(I, 25).Value = 0 Then
  Set thi1 = ActiveDocument.Layers.Add("T" & I)
  ActiveDocument.ActiveLayer = ActiveDocument.Layers("T" & I)
  textString = ("T" & I)
  textHeight = 250
             ' VE COT 1
  If ExcelApp.Worksheets("SHEET1").CELLS(T, 27).Value = 0 Then
       
  returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Nhap KTCOT1: ") 'NHAP DIEM DAU
  basePnt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(returnPnt, "KTCOT1: ") ' NHAP DIEM CUOI
  Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt1, returnPnt) ' ve DOAN THANG
                'Set lineObj = ThisDrawing.PaperSpace.AddLine(basePnt, returnPnt) ' kho cho hinh tren cad
  lineObj.color = 7 ' MAU CHO LINEOBJ
  lineObj.Update ' HIEN DAON THANG LINEOBJ LEN MAN HINH CAD
  KTC1 = lineObj.Length ' GAN CHIEU DAI DOAN THANG BANG BIEN DAILINE
  ExcelApp.Worksheets("SHEET1").CELLS(I, 31).Value = KTC1 ' GAN VAO COT 34 BEN EXCEL GIA TRI CHIEU DAI CUA LINE
  End If

 2. thank mọi người rất nhiều mình đã làm được rồi. Nhưng cho mình hỏi một vấn đề nữa nhé có cách nào mà khi mình vẽ line bằng câu lệnh "Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(Pt1, Pt2)" thì tự động copy ra 1 line nữa đến một tọa độ được mình chỉ đinh trong cad không ta?

  Rất mong được mọi người giúp đỡ


 3. Chào mọi người,

  Mình có đoạn mã như bên dưới nhưng khi vẽ xong đoạn thẳng thì text có tên "STT" ghi ở cuối đoạn thẳng vừa vẽ, Bây giờ mình muốn text đó ghi ở giữa đoạn thẳng vừa vẽ không biết có cách nào không mọi người giúp đỡ với nha.

   

   

  textString =STT

  returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Nhap mot diem: ")

  .basePnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(returnPnt, "Nhap mot diem: ") 

  Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, returnPnt) 

  LineObj.Update 

  With ThisDrawing
  Utility.GetEntity LineObj, pp
   
  Set line = LineObj
  Set text = .ModelSpace.AddText _
  (textString, line.EndPoint, textHeight)
  With ThisDrawing
  Utility.GetEntity LineObj, pp
   
  Set line = LineObj
  Set text = .ModelSpace.AddText _
  (textString, line.EndPoint, textHeight)

  With ThisDrawing

  Utility.GetEntity LineObj, pp

   

  Set line = LineObj

  Set text = .ModelSpace.AddText _

  (textString, line.EndPoint, textHeight)

  OI
  Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, returnPnt) '
  returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Nhap mot diem: ") 'NHAP DIEM DAU
  basePnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(returnPnt, "Nhap mot diem: ") ' NHAP DIEM CUOI
  Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, returnPnt) ' ve DOAN THANG

 4. Chào mọi người mình có một vấn đề của autocad như sau xin trình bày mong mọi người giúp đỡ nha :

        

  + Trong vba cad có cách nào khi ta nhập số bất kỳ hoặc text  thì hiện ra hộp thông báo về số hoặc text ta vừa nhập không?

  + Tương tự khi ta không nhập mà chọn số hoặc text  đã có sẵn tren màn hình autocad thì cũng hiện ra msgbox thông báo các giá trị vừa được lựa chọn?

   

  Mong mọi người giúp đỡ nhà VBA hơi gà.....

  Thanks nhiều!

×