Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

transu

Thành viên
  • Số lượng nội dung

    92
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

19 (tàm tạm)

About transu

  • Cấp bậc
    biết vẽ spline
transu không có hoạt động nào gần đây để hiển thị
×