Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

San nền - Giao thông

Đăng nhập để thực hiện theo  

dành cho bộ môn san nền, giao tiếp, trắc địa, ...

242 chủ đề trong diễn đàn này

 1. AutoDesk Land Desktop

  • 103 trả lời
  • 135.687 lượt xem
  • 27 trả lời
  • 86.553 lượt xem
  • 63 trả lời
  • 81.278 lượt xem
 2. Civil3D200x

  • 58 trả lời
  • 75.196 lượt xem
 3. Phần mềm CADoverlay2002

  • 49 trả lời
  • 55.924 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 38.965 lượt xem
  • 25 trả lời
  • 72.986 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 59.736 lượt xem
  • 22 trả lời
  • 52.158 lượt xem
 4. Phần mềm san nền SCRAPE 1.0

  • 38 trả lời
  • 44.144 lượt xem
 5. Phần mềm MATHCAD 14

  • 22 trả lời
  • 39.557 lượt xem
  • 52 trả lời
  • 38.371 lượt xem
 6. Lệnh ẩn đối tượng

  • 10 trả lời
  • 35.674 lượt xem
  • 13 trả lời
  • 34.547 lượt xem
  • 9 trả lời
  • 30.008 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 29.004 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 28.030 lượt xem
  • 19 trả lời
  • 25.508 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 24.601 lượt xem
 7. Lấy toạ độ X,Y cùng lúc

  • 16 trả lời
  • 23.451 lượt xem
 8. Dự toán HitoSoft

  • 9 trả lời
  • 22.840 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 20.683 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 20.362 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 19.935 lượt xem
 9. Lỗi nội suy cao độ trong HS

  • 32 trả lời
  • 19.508 lượt xem
Đăng nhập để thực hiện theo  
×