Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

San nền - Giao thông

Đăng nhập để thực hiện theo  

dành cho bộ môn san nền, giao tiếp, trắc địa, ...

242 chủ đề trong diễn đàn này

 1. AutoDesk Land Desktop

  • 103 trả lời
  • 136.470 lượt xem
  • 27 trả lời
  • 86.854 lượt xem
  • 63 trả lời
  • 81.697 lượt xem
 2. Civil3D200x

  • 58 trả lời
  • 75.647 lượt xem
 3. Phần mềm CADoverlay2002

  • 49 trả lời
  • 56.220 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 39.119 lượt xem
  • 25 trả lời
  • 73.226 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 59.856 lượt xem
  • 22 trả lời
  • 52.250 lượt xem
 4. Phần mềm san nền SCRAPE 1.0

  • 38 trả lời
  • 44.286 lượt xem
 5. Phần mềm MATHCAD 14

  • 22 trả lời
  • 39.670 lượt xem
  • 52 trả lời
  • 38.722 lượt xem
 6. Lệnh ẩn đối tượng

  • 10 trả lời
  • 35.775 lượt xem
  • 13 trả lời
  • 34.614 lượt xem
  • 9 trả lời
  • 30.077 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 29.041 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 28.153 lượt xem
  • 19 trả lời
  • 25.612 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 24.938 lượt xem
 7. Lấy toạ độ X,Y cùng lúc

  • 16 trả lời
  • 23.552 lượt xem
 8. Dự toán HitoSoft

  • 9 trả lời
  • 22.858 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 20.734 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 20.545 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 20.136 lượt xem
 9. Lỗi nội suy cao độ trong HS

  • 32 trả lời
  • 19.755 lượt xem
Đăng nhập để thực hiện theo  
×