Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Góc tuyển dụng

Nơi giao lưu giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng

1008 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 186 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 252 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1524 lượt xem
 1. Bốc Xếp KCN Sóc Sơn

  • 0 trả lời
  • 292 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 167 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 164 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 160 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 180 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 132 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 196 lượt xem
 2. Bốc Xếp KCN Sóc Sơn

  • 0 trả lời
  • 146 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 132 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 152 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 194 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 165 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 172 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 180 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 299 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 249 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 196 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 159 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 221 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 241 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 151 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 203 lượt xem
×