Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Góc tuyển dụng

Nơi giao lưu giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng

1.126 chủ đề trong diễn đàn này

 1. Giao tiếp với chính bạn

  • 0 trả lời
  • 124 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 137 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 62 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 61 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 60 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 46 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 46 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 46 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 50 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 74 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 84 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 85 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 92 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 84 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 66 lượt xem
 2. chào mọi người

  • 0 trả lời
  • 139 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 86 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 88 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 156 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 101 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 122 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 151 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 149 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 125 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 129 lượt xem
×