Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Góc tuyển dụng

Nơi giao lưu giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng

1.187 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 148 lượt xem
 1. Writing Essay

  • 0 trả lời
  • 116 lượt xem
 2. Tik Tok videos

  • 0 trả lời
  • 153 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 163 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.426 lượt xem
 3. Bốc Xếp KCN Sóc Sơn

  • 0 trả lời
  • 235 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 133 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 122 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 122 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 145 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 100 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 135 lượt xem
 4. Bốc Xếp KCN Sóc Sơn

  • 0 trả lời
  • 118 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 100 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 121 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 144 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 122 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 133 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 146 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 200 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 175 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 169 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 130 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 207 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 184 lượt xem
×