Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Góc tuyển dụng

Nơi giao lưu giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng

1.144 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 51 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 52 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 76 lượt xem
 1. Writing Essay

  • 0 trả lời
  • 52 lượt xem
 2. Tik Tok videos

  • 0 trả lời
  • 76 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 59 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.192 lượt xem
 3. Bốc Xếp KCN Sóc Sơn

  • 0 trả lời
  • 152 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 51 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 48 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 49 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 55 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 43 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 45 lượt xem
 4. Bốc Xếp KCN Sóc Sơn

  • 0 trả lời
  • 44 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 41 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 55 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 53 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 51 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 67 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 79 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 98 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 105 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 103 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 72 lượt xem
×