Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Góc tuyển dụng

Nơi giao lưu giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng

928 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 246 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 195 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 264 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 198 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 274 lượt xem
 1. Giao tiếp với chính bạn

  • 0 trả lời
  • 244 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 178 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 183 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 231 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 230 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 182 lượt xem
 2. chào mọi người

  • 0 trả lời
  • 268 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 183 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 233 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 284 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 211 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 334 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 268 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 276 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 261 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 252 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 279 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 448 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 267 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 250 lượt xem
×