Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Góc tuyển dụng

Nơi giao lưu giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng

1.126 chủ đề trong diễn đàn này

 1. Games

  • 0 trả lời
  • 44 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 67 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 39 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 34 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 33 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 46 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 36 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 35 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 37 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 56 lượt xem
 2. Writing Essay

  • 0 trả lời
  • 37 lượt xem
 3. Tik Tok videos

  • 0 trả lời
  • 62 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 47 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 918 lượt xem
 4. Bốc Xếp KCN Sóc Sơn

  • 0 trả lời
  • 127 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 33 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 32 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 31 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 40 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 29 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 31 lượt xem
 5. Bốc Xếp KCN Sóc Sơn

  • 0 trả lời
  • 29 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 28 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 34 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 34 lượt xem
×