Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Góc tuyển dụng

Nơi giao lưu giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng

1.126 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 141 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 65 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 84 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 80 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 69 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 81 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 64 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 69 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 99 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 72 lượt xem
 1. chào mọi người

  • 0 trả lời
  • 62 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 79 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 87 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 49 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 88 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 52 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 71 lượt xem
 2. chào mọi người

  • 0 trả lời
  • 52 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 57 lượt xem
 3. LinkedIn in life

  • 0 trả lời
  • 67 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 64 lượt xem
 4. LinkedIn

  • 0 trả lời
  • 95 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 66 lượt xem
 5. Games in life

  • 2 trả lời
  • 118 lượt xem
 6. BlackJack

  • 0 trả lời
  • 61 lượt xem
×