Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

AutoLisp

AutoCAD trở nên nhanh hơn, diệu kỳ hơn bởi AutoLisp


[Code] bằng [lisp]

5402 chủ đề trong diễn đàn này

  • 7 trả lời
  • 2535 lượt xem
 1. Xin file lisp in nhiều file

  • 10 trả lời
  • 5314 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 2471 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 3817 lượt xem
 2. Tạo hatch mới trong CAD

  • 1 trả lời
  • 3659 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2782 lượt xem
 3. Lặp lại lệnh vừa dùng

  • 5 trả lời
  • 7732 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 3044 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1610 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 2225 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 3156 lượt xem
  • 19 trả lời
  • 3049 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1425 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 4494 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 2501 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 6941 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 9293 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 3695 lượt xem
 4. Xin hỏi về lệnh dimtoh

  • 1 trả lời
  • 1457 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1676 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 3043 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1190 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 4000 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 2067 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 2249 lượt xem
×