Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

3DS Max

Toàn bộ mô hình 3D: mô hình, vẽ, vẽ bản đồ, chiếu, ...

605 chủ đề trong diễn đàn này

  • 3 trả lời
  • 5.064 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.307 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.178 lượt xem
 1. Bảng Material Editor

  • 3 trả lời
  • 3.768 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.388 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.518 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 4.544 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.608 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 3.563 lượt xem
  • 13 trả lời
  • 104.720 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 4.393 lượt xem
 2. Bitmap Không Rõ Khi Import

  • 1 trả lời
  • 1.117 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.098 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 3.379 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 13.609 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 2.960 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.037 lượt xem
 3. Các Anh Chị Giúp Em Với

  • 1 trả lời
  • 1.024 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 3.631 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 10.890 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 2.043 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 960 lượt xem
 4. Mong Các Thím Giúp Dùm

  • 1 trả lời
  • 1.142 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.180 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.008 lượt xem
×