Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

3DS Max

Toàn bộ mô hình 3D: mô hình, vẽ, vẽ bản đồ, chiếu, ...

605 chủ đề trong diễn đàn này

  • 3 trả lời
  • 15.188 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 3.338 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 2.914 lượt xem
 1. Không Tìm Thấy Vrayhdri

  • 0 trả lời
  • 2.085 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.089 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.909 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.515 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.090 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 3.352 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.032 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.060 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.094 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.305 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.177 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 5.062 lượt xem
 2. Bảng Material Editor

  • 3 trả lời
  • 3.766 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.516 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.387 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.606 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 3.562 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.096 lượt xem
 3. Bitmap Không Rõ Khi Import

  • 1 trả lời
  • 1.115 lượt xem
  • 15 trả lời
  • 47.587 lượt xem
 4. Muốn Học 3Ds Max

  • 2 trả lời
  • 7.416 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 2.959 lượt xem
×