Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

367 chủ đề trong diễn đàn này

  • 1 trả lời
  • 837 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 3.307 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 954 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 3.867 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 562 lượt xem
 1. Xin file autocad

  • 0 trả lời
  • 632 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.641 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.302 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.660 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 954 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 624 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.582 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 579 lượt xem
 2. Nét chữ bị đậm

  • 3 trả lời
  • 820 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 810 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.129 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 741 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 711 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.437 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 670 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 4.819 lượt xem
 3. Giúp Em Đồ Gá Với Ạ

  • 14 trả lời
  • 8.481 lượt xem
  • 35 trả lời
  • 15.221 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 913 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 11.251 lượt xem
×