Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
amateurday

xuất chữ từ excel ra cad

Các bài được khuyến nghị

các bác chỉ cho em làm sao xuất chữ từ excel ra cad được không ạ

Bạn upload file excelên đây và cần xuất chữ từ excel ra cad như thế nào thì bạn hãy nói rõ nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn upload file excelên đây và cần xuất chữ từ excel ra cad như thế nào thì bạn hãy nói rõ nhé

 

tại cũng đơn giản nên em không up file lên, em có chữ bên excel ở trên 1 cột, tọa độ có trên 1 cột khác, em dùng cad2008. Bây giờ xuất các chữ đó nằm đúng vào các tọa độ trên. bác giúp em nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thứ nhất bạn fải tạo các số bên bản cad,lập thành attribute sau đó bạn xuất sang file text.rồi bạn copy 2 text kia vao file text đã xuất lúc nãy.xong đấy lai xuất ngược vào cad nhá.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
tại cũng đơn giản nên em không up file lên, em có chữ bên excel ở trên 1 cột, tọa độ có trên 1 cột khác, em dùng cad2008. Bây giờ xuất các chữ đó nằm đúng vào các tọa độ trên. bác giúp em nhé

Chưa hiểu ý. Bạn cứ up file CAD và Excel lên đây và nói rõ ra. Cái dòng màu đỏ là mình chưa hiểu đó

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chưa hiểu ý. Bạn cứ up file CAD và Excel lên đây và nói rõ ra. Cái dòng màu đỏ là mình chưa hiểu đó

 

http://www.mediafire.com/?sharekey=e0519e8...04e75f6e8ebb871

host của cadviet không up được nên em up lên đó. file book.xls nha bác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
thứ nhất bạn fải tạo các số bên bản cad,lập thành attribute sau đó bạn xuất sang file text.rồi bạn copy 2 text kia vao file text đã xuất lúc nãy.xong đấy lai xuất ngược vào cad nhá.

 

bác nói em không biết làm, em không rành về cad lắm bác à.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
http://www.mediafire.com/?sharekey=e0519e8...04e75f6e8ebb871

host của cadviet không up được nên em up lên đó. file book.xls nha bác

Bạn xem lại file của bạn một chút. Không download về được. Nó hiện ra chữ này : Processing download request...

Không download về được

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn xem lại file của bạn một chút. Không download về được. Nó hiện ra chữ này : Processing download request...

Không download về được

 

http://www.cadviet.com/upfiles/Book.zip

trang mediafỉre thỉnh thoảng xảy ra tình huống như vậy.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
tại cũng đơn giản nên em không up file lên, em có chữ bên excel ở trên 1 cột, tọa độ có trên 1 cột khác, em dùng cad2008. Bây giờ xuất các chữ đó nằm đúng vào các tọa độ trên. bác giúp em nhé

Đầu tiên trong Excel bạn bôi đen cột có chữ a,b,c,d,e,f -> Bấm Ctrol+C -> Qua CAD -> trên thanh công cụ -> Edit -> Chọn Paste Special -> Chọn AutoCAD Entities -> OK

Như vậy ccọt có chữ a,b,c,d,e,f đã được chuyển qua CAD. Sử dụng lệnh MA để làm cho chữ a,b,c,d,e,f đó bằng với chữ ở cột có toạ độ x, y. Có thể sử dụng lệnh Scaletext. Lệnh này bạn xem ở đây : http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...mp;p=51051&

Sau đó, sử dụng đoạn Lisp này mà Tue_NV đã cải tiến để giãn dòng text để giãn dòng text cột a,b,c,d,e,f với khoảng cách giữa các text : bằng khoảng cách giữa 2 điểm pick. bạn pick 1 điểm ở dòng đầu của cột X (Tue_NV đã sử dụng chế độ bắt điểm Insert trong Lisp) và pick 1 điểm ở dòng tiếp theo của cột X.

Tức là Lisp sẽ lấy khoảng cách giữa các text được đo bằng 2 điểm pick trên màn hình và 2 điểm Pick này Tue_NV đã sử dụng thêm chế độ bắt điểm Insert

Sau đó bạn move cột có chữ a,b,c,d,e,f về bằng với cột X, Y là thành công. Ở đoạn này bạn sử dụng chế độ bắt điểm From + chế độ bắt điểm Insert (dùng tổ hợp phím shift + Phím phải chuột)

Lisp đây :

(defun c:saptext()
(setq oldos (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 64)
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))
lst (ss2ent ss)
lst (vl-sort lst
'(lambda (e1 e2)
(>
(caddr (assoc 10 (entget e1)))
(caddr (assoc 10 (entget e2)))
)
)
)
)
(setq kc (getdist "\n Nhap khoang cach giua cac Text :"))
(setq ddau (cdr(assoc 10 (entget(car lst))))
i 0)
(setvar "osmode" 0)
(foreach e lst
(setq ent (entget e))
(setq dcuoi (cdr(assoc 10 ent)))
(setq ddauu (list (car ddau) (- (cadr ddau) (* i kc)) 0))
(command "move" e "" dcuoi ddauu) 
(setq i (1+ i))
)
(setvar "osmode" oldos)
(Princ)
)

(defun ss2ent (ss / sodt index lstent)
(setq
sodt (if ss (sslength ss) 0)
index 0
)
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
)
)
(reverse lstent)
)

Chúc thành công. Có gì chưa được thì post lên đây nhé.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đầu tiên trong Excel bạn bôi đen cột có chữ a,b,c,d,e,f -> Bấm Ctrol+C -> Qua CAD -> trên thanh công cụ -> Edit -> Chọn Paste Special -> Chọn AutoCAD Entities -> OK

Như vậy ccọt có chữ a,b,c,d,e,f đã được chuyển qua CAD. Sử dụng lệnh MA để làm cho chữ a,b,c,d,e,f đó bằng với chữ ở cột có toạ độ x, y. Có thể sử dụng lệnh Scaletext. Lệnh này bạn xem ở đây : http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...mp;p=51051&

Sau đó, sử dụng đoạn Lisp này mà Tue_NV đã cải tiến để giãn dòng text để giãn dòng text cột a,b,c,d,e,f với khoảng cách giữa các text : bằng khoảng cách giữa 2 điểm pick. bạn pick 1 điểm ở dòng đầu của cột X (Tue_NV đã sử dụng chế độ bắt điểm Insert trong Lisp) và pick 1 điểm ở dòng tiếp theo của cột X.

Tức là Lisp sẽ lấy khoảng cách giữa các text được đo bằng 2 điểm pick trên màn hình và 2 điểm Pick này Tue_NV đã sử dụng thêm chế độ bắt điểm Insert

Sau đó bạn move cột có chữ a,b,c,d,e,f về bằng với cột X, Y là thành công. Ở đoạn này bạn sử dụng chế độ bắt điểm From + chế độ bắt điểm Insert (dùng tổ hợp phím shift + Phím phải chuột)

Lisp đây :

(defun c:saptext()
(setq oldos (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 64)
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))
lst (ss2ent ss)
lst (vl-sort lst
'(lambda (e1 e2)
(>
(caddr (assoc 10 (entget e1)))
(caddr (assoc 10 (entget e2)))
)
)
)
)
(setq kc (getdist "\n Nhap khoang cach giua cac Text :"))
(setq ddau (cdr(assoc 10 (entget(car lst))))
i 0)
(setvar "osmode" 0)
(foreach e lst
(setq ent (entget e))
(setq dcuoi (cdr(assoc 10 ent)))
(setq ddauu (list (car ddau) (- (cadr ddau) (* i kc)) 0))
(command "move" e "" dcuoi ddauu) 
(setq i (1+ i))
)
(setvar "osmode" oldos)
(Princ)
)

(defun ss2ent (ss / sodt index lstent)
(setq
sodt (if ss (sslength ss) 0)
index 0
)
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
)
)
(reverse lstent)
)

Chúc thành công. Có gì chưa được thì post lên đây nhé.

 

text của em nhiều và khoảng cách nó không bằng nhau bác à. Nếu làm thế thì lâu quá.

bác vào excel gõ thế này:

dt 10,30 5 0 text1

 

dt 20,40 5 0 text2

giữa 2 dòng cách nhau 1 dòng nhé,

rồi bác copy hết sang cad dán vào dòng lệnh command, bác sẽ hiểu, nhưng hình như chỉ dùng được cad 2000, cad 2008 ko được,cad khác em chưa thử. em không còn cad2000 nữa

đây là thủ thuật cực hay để chuyển text nhưng không xài được cho cad mới, buồn ghê

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
text của em nhiều và khoảng cách nó không bằng nhau bác à. Nếu làm thế thì lâu quá.

bác vào excel gõ thế này:

dt 10,30 5 0 text1

 

dt 20,40 5 0 text2

giữa 2 dòng cách nhau 1 dòng nhé,

rồi bác copy hết sang cad dán vào dòng lệnh command, bác sẽ hiểu, nhưng hình như chỉ dùng được cad 2000, cad 2008 ko được,cad khác em chưa thử. em không còn cad2000 nữa

đây là thủ thuật cực hay để chuyển text nhưng không xài được cho cad mới, buồn ghê

Việc gì phải khổ sở thế bạn. Cách làm của mình thế này :

Đầu tiên trong Excel bạn bôi đen cột -> Bấm Ctrol+C -> Qua CAD -> trên thanh công cụ -> Edit -> Chọn Paste Special -> Chọn AutoCAD Entities -> OK.

Dùng lệnh Scale với lựa chọn Reference là xong.

Nếu để canh lề nữa thì bạn sử dụng Lisp canh lề có trên diễn đàn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Việc gì phải khổ sở thế bạn. Cách làm của mình thế này :

Đầu tiên trong Excel bạn bôi đen cột -> Bấm Ctrol+C -> Qua CAD -> trên thanh công cụ -> Edit -> Chọn Paste Special -> Chọn AutoCAD Entities -> OK.

Dùng lệnh Scale với lựa chọn Reference là xong.

Nếu để canh lề nữa thì bạn sử dụng Lisp canh lề có trên diễn đàn

 

bác chưa hiểu ý em rồi. bây giờ em có 1 tấm bản đồ trắng trơn không có j cả, bên excel em có 200 tên thủ đô, có toạ độ chính xác của chúng là x,y. bây giờ bác giúp em ghi tên của 200 thủ đô đó vào tấm bản đồ được không. đó là cái em cần đó

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

làm theo cách của tớ chưa.nêu như bạn nói thì tui nhập toạ độ vào bản cad k đến 15phút.up dc bản cad có mấy chữ a b c...... :mellow:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
làm theo cách của tớ chưa.nêu như bạn nói thì tui nhập toạ độ vào bản cad k đến 15phút.up dc bản cad có mấy chữ a b c...... :mellow:

 

bạn hướng dẫn lại đi, mình không biết tạo số trên cad rồi attribute là sao nữa, rồi tạo file text thế nào nữa

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

bạn dùng lệnh att tao các text có thuộc tính rồi bạn đóng block lại(cái này bạn có thể tìm hiểu thêm trên diễn đàn).bạn cop các block đó đến các điểm bạn cần điền vào nhá.tiếp sau đó bạn vào express/blocks/export attribute infomatiọn tiếp đó bạn chọn các block vừa làm(chú ý:nhớ chọn thứ tự theo stt cái file excel nhá) khi đấy nó sẽ xuất ra cho bạn 1 file dạng txt. bạn chỉ cần cop từ file excel sang file text kia là ok.lưu file text đấy lại rồi lại vào express/blocks/import... như thế là ok. những cái này là cơ bản thôi,bạn làm thử 1 lần sẽ biết ngay thôi mà,sorry k hướng dẫn chi tiết đc hết. chúc vui vẻ

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bạn dùng lệnh att tao các text có thuộc tính rồi bạn đóng block lại(cái này bạn có thể tìm hiểu thêm trên diễn đàn).bạn cop các block đó đến các điểm bạn cần điền vào nhá.tiếp sau đó bạn vào express/blocks/export attribute infomatiọn tiếp đó bạn chọn các block vừa làm(chú ý:nhớ chọn thứ tự theo stt cái file excel nhá) khi đấy nó sẽ xuất ra cho bạn 1 file dạng txt. bạn chỉ cần cop từ file excel sang file text kia là ok.lưu file text đấy lại rồi lại vào express/blocks/import... như thế là ok. những cái này là cơ bản thôi,bạn làm thử 1 lần sẽ biết ngay thôi mà,sorry k hướng dẫn chi tiết đc hết. chúc vui vẻ

 

nếu bạn rảnh thì chỉ cho mình nhé, mình vẫn không làm được.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

You mở cái file excel Book_1.zip phía trên ra nhé:

Trong cột F cự thể là ô F6 nhé nhập vào công thức

="(command "&""""&"text"&""""&" "&""""&C6&","&D6&""""&" "&""""&1&""""&" "&""""&0&""""&" "&""""&E6&""""&")"

sau đó kéo ô F6 này cho các ô F còn lại phía dưới

Xong xuôi copy tất cả ô F6 tới ô F11 sau đó mở cad lên rồi past vào dòng command là được.

:mellow:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn chạy thử từ nút lệnh trong file kèm theo nhé

 

http://www.cadviet.com/upfiles/Book_1.zip

You mở cái file excel Book_1.zip phía trên ra nhé:

Trong cột F cự thể là ô F6 nhé nhập vào công thức

="(command "&""""&"text"&""""&" "&""""&C6&","&D6&""""&" "&""""&1&""""&" "&""""&0&""""&" "&""""&E6&""""&")"

sau đó kéo ô F6 này cho các ô F còn lại phía dưới

Xong xuôi copy tất cả ô F6 tới ô F11 sau đó mở cad lên rồi past vào dòng command là được.

 

thank 2 bác, 2 cách làm quá tuyệt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
thank 2 bác, 2 cách làm quá tuyệt

Lưu ý bạn một chút: Nếu thực hiện cách của bạn doanduyhung thì trong excel, dấu ngăn cách phần thập phân phải là dấu chấm (" . ")

ví dụ: (command "text" "-30724.708,55943.508" "1" "0" "a")

Nếu bạn dùng mặc định của excel là dấu phẩy (" , ") thì dòng lệnh sẽ không thực hiện được.

ví dụ: (command "text" "-30724,708,55943,508" "1" "0" "a")

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hey, mình hay dùng cách này để chuyển dữ liệu từ Ẽcel sang CAD nè.

Dùng lệnh Table có sẳn trong Cad luôn

1. Đánh lệnh table

2. chọn "From a data link"

3. Bấm vào ô bên cạch đề "create a new data link" Bạn nhập tên bất kỳ gì đó cũng được

4. Sau khi tạo được data kink, nó sẽ có nút Browse để bạn chọn file Excel mà cần dán dữ liệu qua

Khi dữ liệu dược kiên kết, bạn tha hồ chọn "liên kết nguyên sheet", "liên kết theo ô địa chỉ" "liên kết theo vùng"

Nhấn ok là sẽ xong.

Khi đó excel va cad sẽ liên kết với nheu. excel thay đồi thì cad củng thay đồi.

Bạn muốn không thay đổi thì explode cái table vừa dán vào là được

 

Chúc bạn thành công

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hey, mình hay dùng cách này để chuyển dữ liệu từ Ẽcel sang CAD nè.

Dùng lệnh Table có sẳn trong Cad luôn

1. Đánh lệnh table

2. chọn "From a data link"

3. Bấm vào ô bên cạch đề "create a new data link" Bạn nhập tên bất kỳ gì đó cũng được

4. Sau khi tạo được data kink, nó sẽ có nút Browse để bạn chọn file Excel mà cần dán dữ liệu qua

Khi dữ liệu dược kiên kết, bạn tha hồ chọn "liên kết nguyên sheet", "liên kết theo ô địa chỉ" "liên kết theo vùng"

Nhấn ok là sẽ xong.

Khi đó excel va cad sẽ liên kết với nheu. excel thay đồi thì cad củng thay đồi.

Bạn muốn không thay đổi thì explode cái table vừa dán vào là được

 

Chúc bạn thành công

xin hỏi bác dùng cad mấy vậy sao em dung cad 2007 dung lênh table, không thấy có "From a data link" vậy cũng không thấy nút browse để liên kết với excel

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×