Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
buiquangnam

[Yêu cầu] viết lisp thống kê bản vẽ

Các bài được khuyến nghị

ui! sao các bác có vẻ căng thẳng thế? :undecided: :undecided:

nhờ các bác sửa lại các lish trên cho khung tên này hộ em cái, em lọ mọ mãi không được!

http://www.cadviet.com/upfiles/2/danh_muc.dwg

cảm ơn các bác! :cheers: :s_big:

-> Khi đã sửa thì sửa để cho áp dụng cho mọi khung tên chứ không riêng gì khung tên của bạn.

Cái này cũng cần có thời gian chứ bây giờ đúng là căng thẳng quá.

Cần có thời gian bạn ạ. Bạn ráng chờ đợi vậy.

 

Bác trinhvqh đúng là có khiếu "hài" mượn chuyện "lái xe" để mà nói chuyện "ô tô" (AutoLisp)

Thiệt tình :undecided:

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
-> Khi đã sửa thì sửa để cho áp dụng cho mọi khung tên chứ không riêng gì khung tên của bạn.

Cái này cũng cần có thời gian chứ bây giờ đúng là căng thẳng quá.

Cần có thời gian bạn ạ. Bạn ráng chờ đợi vậy.

 

Bác trinhvqh đúng là có khiếu "hài" mượn chuyện "lái xe" để mà nói chuyện "ô tô" (AutoLisp)

Thiệt tình :undecided:

em xin chờ! xin chờ! :undecided: :undecided:

Cảm ơn các bác!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đã viết xong Lisp thống kê tên các bản vẽ , nhưng ngại vấn đề bảo hành và link như ý của Nataca nên chưa post lên.

Ban chạy thử và cho ý kiến.

(defun c:draw_name (/ att doc i kyhieu lst lstatt msp pt row ss tblobj ten) ;Bang ten ban ve
;; By : Gia Bach, Copyrightゥ December 2009          ;;
;; Contact : gia_bach @ www.CadViet.com           ;;
 (defun VxGetAtts (Obj)
 (mapcar
  '(lambda (Att)
   (cons (vla-get-TagString Att)
   (vla-get-TextString Att) ) )
  (vlax-invoke Obj 'GetAttributes) ))
 (if (> (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4)) 16.0) (progn

 (if (setq ss (ssget "_A"(list (cons 0 "INSERT")(cons 66 1)(cons 2 "KHUNG CHUAN SEICO"))))
  (progn
   (vl-load-com)
   (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))
  msp (vla-get-modelspace doc))
   (foreach e (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
(setq lstAtt (VxGetAtts (vlax-ename->vla-object e))
   kyhieu (cdr (assoc "DWNNO" lstAtt))
   ten (cdr (assoc "DRAWING1" lstAtt)))
(setq lst (cons (cons kyhieu ten) lst))	  )
   (setq lst (vl-sort lst '(lambda (x y) (< (car x) (car y)) ) ))
   (setq i 1
  row 2
  pt (getpoint "\nDiem dat Bang :")
  TblObj (vla-addtable msp (vlax-3d-point pt) (+ (length lst) 2) 3 15 100))
   (vla-put-vertcellmargin TblObj 4)
   (vla-SetColumnWidth TblObj 0 50)
   (mapcar '(lambda (x)(vla-setTextHeight TblObj x 5))
   (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow)	   )
   (mapcar '(lambda (x)(vla-setAlignment TblObj x 2))
   (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow))
   (vla-setText TblObj 0 0 "list of drawings")   
   (vla-setText TblObj 1 0 "STT")
   (vla-setText TblObj 1 1 "Ten ban e")
   (vla-setText TblObj 1 2 "Ky hieu")
   (foreach pt lst
(vla-setText TblObj row 0 (itoa i))
(vla-setText TblObj row 1 (cdr pt))
(vla-setText TblObj row 2 (car pt))
(setq row (1+ row) i (1+ i))
)
   (vlax-release-object TblObj)
   (princ) ) ) )
 (alert "\nPhien ban Cad cua ban khong ho tro tao Bang (TABLE)")
 ))

Sau khi mò mẫn đã em đã chỉnh được lish theo khung tên của em nhưng do không có chế độ select nên vẫn còn nhiều bất tiện ( khi tạo bảng thì không theo thứ tự như mình muốn ). Bác nào có thể thêm chế độ select vào hộ em được không ạ?? em cảm ơn.

Đây là lisp cho khung tên của em: http://www.cadviet.com/upfiles/2/draw_name_sua.lsp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Về mặt ý tuởng, bạn đã đi đúng huớng và giải quyết đuợc vấn đề cụ thể của BuiquangNam.

Tuy nhiên, lại 1 lần nữa, "vấn đề đã không đuợc giải quyết rốt ráo" (Copyright by Mr. Perfect) :undecided:

vì (atoi "01-1"), (atoi "01-10"), (atoi "01-100") ... đều cho kết quả là 1.

...

Chào anh gia_bach : Chổ này em bí rồi anh ạ. Anh có giải pháp gì để giải quyết chổ này không?

- Anh cho Tue_NV hỏi thêm :

Ta sử dụng hàm nào để định màu sắc của Text cho acTitleRow acHeaderRow acDataRow

- Cái nữa là ví dụ ta có sẵn 1 cái Table -> lầm thế nào ta có thể biết được cái Table đó có bao nhiêu hàng (rows)? Bao nhiêu cột (columns) ?

Trong trường hợp bạn là một kỹ sư nước

Bản vẽ sẽ bao gồm các phần: CN (cấp nước); TN (thoát nước); NM (nước mặt)

Theo quan sát thì họ sẽ vẽ chung trong một bản vẽ

Lúc đó LISP này sẽ xảy ra lố bịch đó là: Sắp xếp bản vẽ theo số thứ tự ưu tiên chứ không phân loại ra từng bộ môn

 

Như vậy, các cao thủ hãy bổ sung:

- Sắp xếp Bộ môn ưu tiên

- Sắp xếp số bản vẽ ưu tiên

Chúc sức khoẻ!

Bác Trinhvqh có thể nói rõ hơn chổ này không ?

- Sắp xếp Bộ môn ưu tiên

- Sắp xếp số bản vẽ ưu tiên

 

@ duonghung1210 : Như Tue_NV đã nói : Mình viết Lisp thì nên quan tâm đến hiệu quả sử dụng của nó. Khi đã sửa thì sửa để cho áp dụng cho mọi khung tên bất kì. Khung tên nào cũng có thể sử dụng được Lisp này.

Mình đang cố gắng "nấu" món này thật ngon để mọi người thưởng thức. Tuy nhiên nó vẫn còn nhiều chổ "xương" bạn ạ.

 

Chúc mọi người vui vẻ.

Thanks

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào anh gia_bach : Chổ này em bí rồi anh ạ. Anh có giải pháp gì để giải quyết chổ này không?

Bác Trinhvqh có thể nói rõ hơn chổ này không ?

- Sắp xếp Bộ môn ưu tiên

- Sắp xếp số bản vẽ ưu tiên

@ duonghung1210 : Như Tue_NV đã nói : Mình viết Lisp thì nên quan tâm đến hiệu quả sử dụng của nó. Khi đã sửa thì sửa để cho áp dụng cho mọi khung tên bất kì. Khung tên nào cũng có thể sử dụng được Lisp này.

Mình đang cố gắng "nấu" món này thật ngon để mọi người thưởng thức. Tuy nhiên nó vẫn còn nhiều chổ "xương" bạn ạ.

"Xương" quá phải không Tue?

Ôi các bác pro, ama ạ!

Các món thống kê này không cần phải bận tâm viết lisp đâu ạ.

Hiện giờ, mình đang bận tham gia viết 1 đề án lớn cho TKV, nên hẹn 1 thời gian gần nhất sẽ tạo 1 videoclip cho các bạn, cách tạo bảng table này như thế nào.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
"Xương" quá phải không Tue?

Ôi các bác pro, ama ạ!

Các món thống kê này không cần phải bận tâm viết lisp đâu ạ.

Hiện giờ, mình đang bận tham gia viết 1 đề án lớn cho TKV, nên hẹn 1 thời gian gần nhất sẽ tạo 1 videoclip cho các bạn, cách tạo bảng table này như thế nào.

 

Một "luống gió mới" cho việc thống kê đây!

Không biết cụ thể như thế nào?

Hy vọng, đừng khổ sở như Autolisp

:undecided:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào anh gia_bach : Chổ này em bí rồi anh ạ. Anh có giải pháp gì để giải quyết chổ này không?

- Anh cho Tue_NV hỏi thêm :

Ta sử dụng hàm nào để định màu sắc của Text cho acTitleRow acHeaderRow acDataRow

- Cái nữa là ví dụ ta có sẵn 1 cái Table -> lầm thế nào ta có thể biết được cái Table đó có bao nhiêu hàng (rows)? Bao nhiêu cột (columns) ?

........................

Bạn tham khảo

(defun c:test(/ col row ss tblobj i) 
 (vl-load-com)
 (if (setq ss (ssget "+.:S:E" (list (cons 0 "ACAD_TABLE"))))
  (progn
   (setq i -1
  tblobj (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0))
  row (vla-get-rows tblobj) ; số dòng
  col (vla-get-columns tblobj) ; số cột
  colorobj (vla-getinterfaceobject
           (vlax-get-acad-object)
           (strcat "autocad.accmcolor."
               (substr (getvar "acadver") 1 2) ) ) )   
   (repeat row
(setq i (1+ i))
(vla-put-colorindex colorObj i)	
(vla-SetCellContentColor TblObj i 0 colorObj) ) ; định màu sắc 
   )) )

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
"Xương" quá phải không Tue?

Ôi các bác pro, ama ạ!

Các món thống kê này không cần phải bận tâm viết lisp đâu ạ.

Hiện giờ, mình đang bận tham gia viết 1 đề án lớn cho TKV, nên hẹn 1 thời gian gần nhất sẽ tạo 1 videoclip cho các bạn, cách tạo bảng table này như thế nào.

Đó là lệnh dataeattext hay eattext, dùng để lọc lấy các thuộc tính của các blockreference để đưa vào table, đồng thời cũng có thể đưa ra file excel...

Nhờ Nacata hoặc ai đó tải file *.avi này lên giùm Thiep. Thiep up lên photobuket nó nặng quá.

http://www.cadviet.com/upfiles/2/eattex.rar

Thật ra, vì tính năng của lệnh của lệnh này rất nhiều, nên nó có vẻ chậm, vì vậy nếu viết lisp để tinh giản bớt một số tùy chọn của nó để cho nó nhanh hơn là rất tốt. Theo Thiep thì nên có 1 hộp thoại như thế này:

http://i988.photobucket.com/albums/af2/tra...New-Picture.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đó là lệnh dataeattext hay eattext, dùng để lọc lấy các thuộc tính của các blockreference để đưa vào table, đồng thời cũng có thể đưa ra file excel...

Nhờ Nacata hoặc ai đó tải file *.avi này lên giùm Thiep. Thiep up lên photobuket nó nặng quá.

http://www.cadviet.com/upfiles/2/eattex.rar

Thật ra, vì tính năng của lệnh của lệnh này rất nhiều, nên nó có vẻ chậm, vì vậy nếu viết lisp để tinh giản bớt một số tùy chọn của nó để cho nó nhanh hơn là rất tốt. Theo Thiep thì nên có 1 hộp thoại như thế này:

http://i988.photobucket.com/albums/af2/tra...New-Picture.jpg

 

Thất vọng tràn trề...

Đi một hồi lòng vòng về La Mã

Còn nhớ lệnh eattext thời CAD 2000 đơn giản hơn bây giờ rất nhiều, hỗ trợ rất tốt trong việc extract Block Attribute sang file exel

Bây giờ Tuy có rườm rà hơn một chút nhưng vẫn không sao cả

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thất vọng tràn trề...

Đi một hồi lòng vòng về La Mã

Còn nhớ lệnh eattext thời CAD 2000 đơn giản hơn bây giờ rất nhiều, hỗ trợ rất tốt trong việc extract Block Attribute sang file exel

Bây giờ Tuy có rườm rà hơn một chút nhưng vẫn không sao cả

Đừng có thất vọng tràn trề...!. Bạn chịu khó nghiên cứu kỹ hết cái lệnh eattext này. Các version Cad về sau, càng bổ sung nhiều tùy chọn mới rất hay: cho phép bổ sung các tính chất của các đối tượng khác, cho phép chọn lựa category (General, geometry, micr..) chính vì vậy, dùng lệnh này càng thêm phức tạp hơn.

Trước đây, tôi thường dùng lệnh này để thống kê các thuộc tính của blockreference sang file *xls. Tuy nhiên, vì 1 block của tôi có rất nhiều thuộc tính, mà tôi chỉ lấy vài cái thuộc tính để thống kê báo cáo thôi (ví dụ: tên hố khoan, tọa độ X, Y, Z) nên công đoạn thực hiện hơi chậm. Sau này tôi viết 1 mã lisp thì công việc trở nên nhanh chóng dễ dàng hơn.

Tôi thấy bạn hay chê bai, châm chọc người khác hơn là xây dựng đó.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đừng có thất vọng tràn trề...!.

Tôi thấy bạn hay chê bai, châm chọc người khác hơn là xây dựng đó.

 

:undecided:

Tôi mới "phát biểu cảm nghĩ" một chút mà bạn đã vội quy kết tôi những đức hạnh tày đình

Bạn có nghĩ rằng, một trong những cách chúng ta "xây dựng" diễn đàn là "phản biện' không?

 

Có lẽ, tôi sẽ lưu ý "ra đòn" bớt "hiểm" hơn

Không thì càng ngày vô tình tôi bị nhiều người "phản pháo" :undecided:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
:cheers:

Tôi mới "phát biểu cảm nghĩ" một chút mà bạn đã vội quy kết tôi những đức hạnh tày đình

Bạn có nghĩ rằng, một trong những cách chúng ta "xây dựng" diễn đàn là "phản biện' không?

 

Có lẽ, tôi sẽ lưu ý "ra đòn" bớt "hiểm" hơn

Không thì càng ngày vô tình tôi bị nhiều người "phản pháo" :cheers:

Bạn cứ "phản biện" thỏa mái.

.....

Đầu năm xin khai bút với lisp thống kê bản vẽ gởi đến các bạn, các bạn "phản biện" (góp ý) nhé. Modul này có kèm 1 hộp thoại, dùng để thống kê các thuộc tính của các block khung tên. Lệnh là exa.

http://www.cadviet.com/upfiles/2/exa.zip

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn cứ "phản biện" thỏa mái.

.....

Đầu năm xin khai bút với lisp thống kê bản vẽ gởi đến các bạn, các bạn "phản biện" (góp ý) nhé. Modul này có kèm 1 hộp thoại, dùng để thống kê các thuộc tính của các block khung tên. Lệnh là exa.

http://www.cadviet.com/upfiles/2/exa.zip

 

Thiep modify lại eattext dùng tiện lợi hơn

Nhưng quả thật còn nhiều chuyện để phản biện lắm

 

Tất nhiên, những phản biện của tôi cách của Thiep không bao giờ giải quyết đwợc

Nên thôi

Nếu tôi có phản biện thì Diễn đàn thêm dậy sóng

Tôi lại bị mọi người ghét thêm :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thiep modify lại eattext dùng tiện lợi hơn

Nhưng quả thật còn nhiều chuyện để phản biện lắm

 

Tất nhiên, những phản biện của tôi cách của Thiep không bao giờ giải quyết đwợc

Nên thôi

Nếu tôi có phản biện thì Diễn đàn thêm dậy sóng

Tôi lại bị mọi người ghét thêm :cheers:

Modul exa.vlx này thiep viết cũng chỉ để rút gọn lại lệnh eattext và thêm cột "Số thứ tự". Còn những phản biện của bạn trước đây,

- "Sắp xếp Bộ môn ưu tiên" : chọn tên block

- "Sắp xếp số bản vẽ ưu tiên" : chọn block trên bản vẽ

Thiep cũng đã cố gắng đưa vào modul này rồi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thiep modify lại eattext dùng tiện lợi hơn

Nhưng quả thật còn nhiều chuyện để phản biện lắm

 

Tất nhiên, những phản biện của tôi cách của Thiep không bao giờ giải quyết đwợc

Nên thôi

Nếu tôi có phản biện thì Diễn đàn thêm dậy sóng

Tôi lại bị mọi người ghét thêm :cheers:

 

Biển không có sóng, biển đâu còn ...

 

Ở đầu sóng ngọn gió mới biết nguời biết ta!

Dù sao thì bạn cũng là tay "phản biện" có hạng rồi. :cheers:

Cố gằng thêm chút nữa nha.

1 chút thôi, ghét thêm 1 chút có sao đâu. :cheers:

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Biển không có sóng, biển đâu còn ...

 

Ở đầu sóng ngọn gió mới biết nguời biết ta!

Dù sao thì bạn cũng là tay "phản biện" có hạng rồi. :cheers:

Cố gằng thêm chút nữa nha.

1 chút thôi, ghét thêm 1 chút có sao đâu. :cheers:

 

Gia_bach lại "xúi giục" tôi rồi

Có lẽ hôm nào tôi xin phép bác Hoành đứng ra thành lập: Hội đồng phản biện Cadviet đã

Chứ một mình tôi

Mà bị nhiều người ghét

Mỗi người một chút

Cộng lại thành ...

Tôi đỡ không nổi đâu à.

:cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Gia_bach lại "xúi giục" tôi rồi

Có lẽ hôm nào tôi xin phép bác Hoành đứng ra thành lập: Hội đồng phản biện Cadviet đã

Chứ một mình tôi

Mà bị nhiều người ghét

Mỗi người một chút

Cộng lại thành ...

Tôi đỡ không nổi đâu à.

:cheers:

Anh bị nhiều người ghét là may mắn nhất thế giới :thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi

:cheers:

Tôi mới "phát biểu cảm nghĩ" một chút mà bạn đã vội quy kết tôi những đức hạnh tày đình

Bạn có nghĩ rằng, một trong những cách chúng ta "xây dựng" diễn đàn là "phản biện' không?

 

Có lẽ, tôi sẽ lưu ý "ra đòn" bớt "hiểm" hơn

Không thì càng ngày vô tình tôi bị nhiều người "phản pháo" :cheers:

?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh bị nhiều người ghét là may mắn nhất thế giới :thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi

 

?

 

Chú em à!

Đây là cách Cha mẹ áp dụng cho con trẻ thôi!

So sánh khập khiễng vậy không đúng tí nào

...

Cái ghét của toi không phải dạng được ban tặng như bạn nói đâu

Đây là cái kiểu "phát sinh" do tranh luận mà thôi

 

Bởi thế: Nhiều khi tôi tự hỏi?

Tại sao mình bị người ta ghét khi mình nói thật cảm nghĩ của mình?

 

Câu trả lời rằng: Tôi có quyền phản biện và Bạn có quyền "ghét" tôi :cheers:

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ghét chỉ là cảm giác tức thời, nhưng có lẽ trên đời này sợ nhât là không có người ghét mình, không có người tranh luận với mình tóm lại là không có ai ghét mình anh ạ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ghét chỉ là cảm giác tức thời, nhưng có lẽ trên đời này sợ nhât là không có người ghét mình, không có người tranh luận với mình tóm lại là không có ai ghét mình anh ạ!

 

Cảm ơn bạn!

Thì ra, trường hợp của tôi không bi quan như tôi tưởng

:cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
:cheers:

Tôi mới "phát biểu cảm nghĩ" một chút mà bạn đã vội quy kết tôi những đức hạnh tày đình

Bạn có nghĩ rằng, một trong những cách chúng ta "xây dựng" diễn đàn là "phản biện' không?

 

Có lẽ, tôi sẽ lưu ý "ra đòn" bớt "hiểm" hơn

Không thì càng ngày vô tình tôi bị nhiều người "phản pháo" :cheers:

 

Thiep modify lại eattext dùng tiện lợi hơn

Nhưng quả thật còn nhiều chuyện để phản biện lắm

 

Tất nhiên, những phản biện của tôi cách của Thiep không bao giờ giải quyết đwợc

Nên thôi

Nếu tôi có phản biện thì Diễn đàn thêm dậy sóng

Tôi lại bị mọi người ghét thêm :cheers:

Trên diễn đàn này mọi người vẫn phản biện vô tư có ai cấm phản biện đâu nhẩy?

Tự anh nghĩ mọi người ghét anh? Tình hình là em không thấy ai ghét anh cả? Phải chi anh cũng đã từng ghét nhiều người, nên anh cũng nghĩ bụng ta ra bụng... nó. Rằng mọi người ghét anh như anh đã từng ghét người ta?

Anh là người đáng yêu, em nghĩ về anh như thế, nếu như anh sống vô tư, nghĩ vô tư...người với người là bạn và thân thiện với tất cả mọi người (trừ em ra vì có thể sau bài viết này anh sẽ ghét cay ghét đắng em, và em thích được anh ghét!)

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tối qua, có một Reply của return trả lời thay cho tôi rồi

Không hiểu vì lý do gì giờ không thấy đâu nữa

 

Trường hợp này tương tự với bài viết gần đây nhất của tôi bên ACA 2009

 

Một góp ý chân tình với Admin:

- Nếu ban quản trị diễn đàn cảm thấy bài viết không hợp lệ, sau khi xóa ít ra phải email báo cho thành viên biết

Bài viết đó bị xóa vì lý do gì?

 

- Tôi đoán rằng, người có quyền xóa cho rằng nội dung bài viết không liên quan đến topic

Nếu sự việc đúng như vậy thì tôi vô cùng thất vọng

 

Không phải khi nói về cái cây, bạn miêu tả Rễ, lá, cành

Đôi lúc bạn nói về Gió và nước. Vì đó là nguồn dinh dưỡng cho đời sống của cây

 

Thực sự quá thất vọng với Diễn đàn

Nếu tiếp tục tình trạng này, tôi yêu cầu Admin xóa tất cả các bài viết mà tôi đã viết

Tôi sẽ từ biệt diễn đàn nếu người cầm cân nảy mực lại suy nghĩ thiển cận như vậy! :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em thấy các anh viết bài đùa vui thư giãn, em cũng té nước theo mưa để mua vui, kiếm chuyện làm quà, không ngờ cơ sự lại ra nông nỗi này.

Lỗi ở đây là em gây ra, em thành thực anh trinhvqh xin lỗi tất cả mọi người!

Việc amin xóa bài viết của anh retun em thấy bình thường, anh không phải lăn tăn, chúc anh vui, cuộc sống vốn là thế anh ạ!

(Em cũng nhờ amin xóa bài viết của em trong topic này)

 

Trích dẫn(thiep @ Oct 8 2009, 11:04)

- Hôm qua thấy MANHHUNGXDA post bài: Lisp CHANGE-ATTRIB.LSP thêm hộp thoại, bây giờ lại không thấy bài post nữa, phải chăng mình có thể xóa bài mình đã post được? lâu nay thiep không biết có thể xóa được!

Nick mầu đen vẫn xoá được. Cái nầy anh Thiếp phải hỏi kinh nghiệm anh retun

Hôm truớc anh retun viết bài hỏi , em trả lời > anh retun lại hỏi tiếp >em viết bài trả lời lần 2 > chưa kịp gửi bài thì đã thấy bài của anh ấy bị xoá.

Một lát sau lại thấy bài hỏi của anh ứ xuất hiện > em lại gửi bài > gửi xong bài trả lời > thì bài viết của anh ứ lại xoá. Chẳng hiểu thế nào cả???

Phát hiện thêm một "mem đen" có khả năng tự xóa được bài viết của mình như anh Retun : Anh Heo_gia điềm đạm!
Ơ sao dạo này có rất chi là nhiều hiện tuowngj post bài rồi lại bị mất tích một các khó hiểu , vụ này theo mình nên lập một ban chuyên trách phục vụ , t"Tìm " và "Diet' những ai có ý định thủ tiêu bài của người khác , Bắt được rồi thì làm gì tiếp theo nhỉ theo các bác ! :cheers:

 

Chắc anh Rentun có sự trợ giúp của người ngoài hành tinh:

Người ngoài hành tinh chắc là có 1 bí mật nào đây, anh Thiep phải gửi tin nhắn cho họ để hỏi xem!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tối qua, có một Reply của return trả lời thay cho tôi rồi

Không hiểu vì lý do gì giờ không thấy đâu nữa

Nguyên nhân bài viết của anh Rentun biến mất khỏi cõi đời này:

 

a xin lỗi bạn HAANH nha có nhắc mình mớibiết cái vụ này , số là có gửi bài thứ 2 lên nhưng do không hiểu vì sao máy chủ cadviet báo một cai sgì đó rồi mạng bi out chắc bài gửi chỉ còn lại vết thôi :cheers: , thành thật cảm ơn bạn HA ANH đã nhắc nhở > cho hỏi bạn là dân xây dựng hay kt vậy .

thấy bạn là người rất tích cực trên diễn mình rất mong được học hỏi bạn nhiều hơn , nick của mình : leminhutản@yahoo.com, hom thư : le.minh.tuản@gmail.com

, nếu ban quan tâm nhiều về việc thiết kế , xây dựng , quản lý các công trình xây dựng theo công nghệ PMB , BIM thì mình cùng trao đổi nhé , hiện nay nó đang là một xu thế rất mạnh mẽ đấy > THÂN :cheers:

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×