Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Doan Nguyen Van

(Share) - Lisp in nhiều bản vẽ QDV - (In cả LayOut - Folder)

Các bài được khuyến nghị

(DEFUN ACTIVEKEY( / NAMESERI FLAGG DCL123 NSERI STRS STRKEY KEYONLINE SRI SERIREGADIT SERIREGADITI STLENKEYONLINE KEYCUNGONLINE SERVER2 CHIEUDAI )
  (setq LSTSTRKEY (LIST ))
 (FOREACH SERIAL (GETHDDSERI )
 (setq SERIAL (VL-STRING-LEFT-TRIM " " SERIAL ))
 (setq SERIAL (VL-STRING-RIGHT-TRIM " " SERIAL ))
  (if (< (STRLEN SERIAL ) 3 ) (PROGN   (setq SERIAL (STRCAT "DtU4zH6yk" (SUBSTR SERIAL 2 ) )) ))
(setq STRSERIAL (CLICKTOTOP SERIAL )) (setq LSTSTRKEY (APPEND (LIST STRSERIAL ) LSTSTRKEY )) )
  (if (AND (/= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\QDV\\Active\\SerialNumber" ) nil )
 (/= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Software\\Freedom\\None\\Alo" ) nil )
 (/= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Software\\Freedom\\None\\DUdu" ) nil )
 (/= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Software\\Freedom\\None\\Prsoftware" ) nil )
 (/= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\Printers\\Settings\\Prin\\Paper\\Prime" ) nil )
 (/= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\Printers\\Settings\\Prin\\Paper\\Diamond" ) nil )
 (/= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\Printers\\Settings\\Prin\\Paper\\Pravor" ) nil )
 (/= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\AppEvents\\Schemes\\Apps\\Pree\\Update" ) nil )
 (/= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\AppEvents\\Schemes\\Apps\\Pree\\Restore" ) nil ) 
(/= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\QDV\\Layername\\Layernamelist" ) nil ) 
(/= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\QDV\\Customscale\\Dem\\Tuso" ) nil )
 (/= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\QDV\\Layout\\Listlayout\\LayoutChinh" ) nil ) 
(VL-POSITION (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\Printers\\Settings\\Prin\\Paper\\Pravor" ) LSTSTRKEY )
 (VL-POSITION (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\QDV\\Active\\SerialNumber" ) LSTSTRKEY ) 
(VL-POSITION (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Software\\Freedom\\None\\DUdu" ) LSTSTRKEY ) 
(VL-POSITION (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\QDV\\Customscale\\Dem\\Tuso" ) LSTSTRKEY )
 (VL-POSITION (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\AppEvents\\Schemes\\Apps\\Pree\\Restore" ) LSTSTRKEY )
 (= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Software\\Freedom\\None\\Alo" ) "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Software\\Freedom\\None\\DUdu" ) (= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Software\\Freedom\\None\\Prsoftware" ) "HKEY_CURRENT_USER\\Printers\\Settings\\Prin\\Paper\\Diamond" )
 (= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\Printers\\Settings\\Prin\\Paper\\Prime" ) "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Software\\Freedom\\None\\Prsoftware" ) (= (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\Printers\\Settings\\Prin\\Paper\\Diamond" ) "HKEY_CURRENT_USER\\QDV\\Layername\\Layernamelist" ) )
 (PROGN   (ALERT "\nB\\U+1EA1n \\U+0111\\U+00E3 Acitve Lisp In Model - Layout QDV!!! \nCh\\U+00FAc b\\U+1EA1n th\\U+00E0nh c\\U+00F4ng trong c\\U+00F4ng vi\\U+1EC7c, cu\\U+1ED9c s\\U+1ED1ng!!!" ) )
...
 (PROGN   (setq KEYONLINE (STRCAT "http://lispinmodellayout.xtgem.com/" (STRCASE NAMESERI T ) ))
 (setq STLENKEYONLINE (STRLEN STRKEY ))
  (if (= (GETKEYONLINEVDNVD KEYONLINE STLENKEYONLINE ) STRKEY )
 (PROGN   (ALERT "\nCh\\U+00FAc m\\U+1EEBng b\\U+1EA1n \\U+0111\\U+00E3 ACTIVE Th\\U+00E0nh C\\U+00F4ng Lisp In Model - Layout!!!" ) 
(setq FLAGG 1)
 (VL-REGISTRY-WRITE "HKEY_CURRENT_USER\\QDV\\Active\\SerialNumber" "" STRKEY )
 (VL-REGISTRY-WRITE "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Software\\Freedom\\None\\Alo" "" "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Software\\Freedom\\None\\DUdu" )
 (VL-REGISTRY-WRITE "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Software\\Freedom\\None\\DUdu" "" STRKEY ) (VL-REGISTRY-WRITE "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Software\\Freedom\\None\\Prsoftware" "" "HKEY_CURRENT_USER\\Printers\\Settings\\Prin\\Paper\\Diamond" )
 (VL-REGISTRY-WRITE "HKEY_CURRENT_USER\\Printers\\Settings\\Prin\\Paper\\Prime" "" "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Software\\Freedom\\None\\Prsoftware" )
 (VL-REGISTRY-WRITE "HKEY_CURRENT_USER\\Printers\\Settings\\Prin\\Paper\\Diamond" "" "HKEY_CURRENT_USER\\QDV\\Layername\\Layernamelist" )
 (VL-REGISTRY-WRITE "HKEY_CURRENT_USER\\Printers\\Settings\\Prin\\Paper\\Pravor" "" STRKEY )
 (VL-REGISTRY-WRITE "HKEY_CURRENT_USER\\AppEvents\\Schemes\\Apps\\Pree\\Update" "" "HKEY_CURRENT_USER\\Printers\\Settings\\Prin\\Paper\\Pravor" ) )(PROGN   (ALERT "\nCh\\U+01B0a th\\U+1EC3 ACTIVE!!! \nKey c\\U+1EE7a b\\U+1EA1n ch\\U+01B0a \\U+0111\\U+01B0\\U+1EE3c ph\\U+00E1t h\\U+00E0nh!!! \nVui l\\U+00F2ng \\U+0111\\U+0103ng k\\U+00FD \\U+0111\\U+1EC3 s\\U+1EED d\\U+1EE5ng!!!" )
 (setq FLAGG 3) )) )
(PROGN   (setq FLAGG 3)
 (ALERT "\nKey kh\\U+00F4ng \\U+0111\\U+00FAng - Vui l\\U+00F2ng th\\U+1EED l\\U+1EA1i!!!" ) )) )
(PROGN   (ALERT "\nB\\U+1EA1n ch\\U+01B0a nh\\U+1EADp Key!!!" ) (setq FLAGG 3) )) ))
  (if (= FLAGG 2 )
 (PROGN   (DANGKYLISP ) )) ) 
 (if (= FLAGG 0 )
 (PROGN   (PROMPT "\nB\\U+1EA1n ch\\U+01B0a ACTIVE!" ) )) ))  )

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ôi thật  là VL, sau bao nhiêu ngày không mò vô thì sau khi down về để thử xem có gì hay ho không. Lọ  mọ down về, bật AutoCAD lên, gõ AP, load lisp lên. Hồi hộp gõ QDV thì bụp hiện lên cái bảng thông báo: 

Bạn đã gian lận  nên không thể tiếp tục sử dụng! Liên hệ  nvdoangt@gmail.com để ACTIVE!.

 

Giờ em phải nàm thao đây.

Screenshot (130).png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cho em xin key với ạ. Cám ơn anh nhiều. Mail: dinhnhat143@gmail.com

 

Model                   Name                SerialNumber    Size
HGST HTS545050A7E680    \\.\PHYSICALDRIVE1  RB250A58G3T63K  500105249280
WDC WDS120G2G0A-00JH30  \\.\PHYSICALDRIVE0  183102802917    120039736320

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cho em xin key với ạ. Cám ơn anh nhiều. Mail: thanhhit1703@gmail.com

Máy tính e k lấy dc serial a ơi máy tính nó báo 

SerialNumber
Default string

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác có thể update để chọn được cả block và rectangle làm khung in không ạ ?

Cảm ơn bác rất nhiều vì đã chia sẻ lisp hữu dụng cho mọi người !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×